Husqvarna støvsugere, vandsugere, luftrensere og forseperatorer

Støv og slam er en naturlig følge, når der skæres, bores og slibes i beton, mursten og andre hårde byggematerialer, eller når disse materialer nedbrydes. Da støv og slam indeholder farlige stoffer, er det vigtigt at fjerne det sikkert og effektivt, så du og dine kolleger ikke udsættes for sundhedsskadelige partikler. Når mængden af støv og slam holdes under kontrol, udsættes udstyret samtidig for mindre slitage, og det går hurtigere at rydde op, når arbejdet er gjort.
Vi er her for at hjælpe. Vi bestræber os løbende på at udvikle løsninger, der kan holde støvet under kontrol, så du ikke udsættes for risiko, men kan fortsætte med at arbejde effektivt i sikre omgivelser. Ud over viden og vejledning tilbyder vi innovativt udstyr, så du også kan overholde alle arbejdsmiljøbestemmelser, regler og forordninger, mens du arbejder. Uanset om du arbejder med våd- eller tørskæring, kan vi hjælpe dig med at arbejde mere gennemtænkt – fra start til slut.

Anbefalede arbejdsmetoder for mere sikker og effektiv støvkontrol

Vand er en af de bedste måder at kontrollere støv på. Ved vådskæring eller vådboring bør der om muligt bruges vand nok til at binde støvet direkte ved kilden. En slamopsamler kan tilsluttes en slamsuger, så arbejdsstedet holdes rent. Hvis det ikke er muligt at bruge vand på stedet, bør skære-/bore-/slibeudstyret bruges med en integreret enhed til støvopsamling eller en støvskærm, der opfanger støvet direkte ved kilden. Denne enhed skal tilsluttes en støvsuger, der ud over at være udstyret med HEPA H13-filtre, også har en luftstrøm og kapacitet, der er passende til formålet.
Gulvet i arbejdsområdet skal rengøres med en skraber i stedet for en kost. Brug altid en støvsuger, der er klassificeret i henhold til støvklasse H, og som har HEPA H13-filtre, når der støvsuges. BEMÆRK: Almindeligestøvsugere kan ikke opfange respirable støvpartikler og bør derfor ikke bruges til dette formål. Mængden af respirabelt støv i luften kan reduceres yderligere, hvis der anvendes en eller flere luftrensere, der er udstyret med effektive HEPA H13-filtre. Det beskytter alle, der arbejder i området, endnu bedre.

De mindste støvpartikler er den største udfordring

Støvpartikler, der hænger i luften på en byggeplads, indeholder en række forskellige stoffer. Nogle af dem irriterer luftvejene, mens andre også kan være direkte sundhedsskadelige, hvis de indåndes. Det gælder f.eks. asbestfibre, krystallinsk silikat, skimmelsvamp, sod, polyklorerede bifenyler (PCB) og visse mikrober. Når der skæres, bores eller slibes i beton, mursten og lignende byggematerialer frigives støvpartikler, der indeholder krystallinsk silikat. Disse meget små partikler er sundhedsskadelige, hvis de indåndes. De kaldes også respirable støvpartikler, og de kan trænge dybt ned i lungerne, hvor de kan give alvorlige problemer.øvpartikler, der hænger i luften på en byggeplads, indeholder en række forskellige stoffer. Nogle af dem irriterer luftvejene, mens andre også kan være direkte sundhedsskadelige, hvis de indåndes. Det gælder f.eks. asbestfibre, krystallinsk silikat, skimmelsvamp, sod, polyklorerede bifenyler (PCB) og visse mikrober. Når der skæres, bores eller slibes i beton, mursten og lignende byggematerialer frigives støvpartikler, der indeholder krystallinsk silikat. Disse meget små partikler er sundhedsskadelige, hvis de indåndes. De kaldes også respirable støvpartikler, og de kan trænge dybt ned i lungerne, hvor de kan give alvorlige problemer.
Respirable støvpartikler er små nok til at hænge i luften i timevis, uden at de kan ses med det blotte øje. Derfor er det helt afgørende, at der altid bruges arbejdsmetoder, der opfanger støvet ved kilden og forhindrer, at det spredes i luften. Støv håndteres mest effektivt med hensigtsmæssigt kommercielt kvalitetsudstyr kombineret med personligt sikkerhedsudstyr, der formår at opfange selv de mindste silikatstøvpartikler.espirable støvpartikler er små nok til at hænge i luften i timevis, uden at de kan ses med det blotte øje. Derfor er det helt afgørende, at der altid bruges arbejdsmetoder, der opfanger støvet ved kilden og forhindrer, at det spredes i luften. Støv håndteres mest effektivt med hensigtsmæssigt kommercielt kvalitetsudstyr kombineret med personligt sikkerhedsudstyr, der formår at opfange selv de mindste silikatstøvpartikler.

Husqvarna kan tilbyde dig rådgivning, vejledning og det rigtige udstyr til langt de fleste opgaver. Vi har et omfattende sortiment af maskiner med stor kapacitet og det rigtige diamantværktøj til opgaven. Du kan vælge mellem flere forskellige systemer, der alle er udviklet med brugeren i centrum. Det giver dig mulighed for at arbejde mere hensigtsmæssigt og afslutte opgaven så hurtigt, effektivt og rentabelt som muligt.

Vi tilbyder også et fuldt integreret sortiment af særdeles effektivt udstyr til håndtering af støv og slam, så du kan overholde alle gældende arbejdsmiljø-bestemmelser, regler og forordninger, uden at det går ud over produktiviteten.
Husqvarna er i en unik position, fordi vi kan kombinere vores ekspertise inden for skæring, boring og slibning i beton med den nyeste teknologi til støv- og slamhåndtering og dermed tilbyde dig brugervenlige løsninger. Du kan arbejde hurtigere og mere produktivt, når støv og slam håndteres mere effektivt.

Husqvarna T-Line

3-fasede HEPA H13 støvsugere til tungt arbejde

Husqvarnas T-Line er udviklet til store projekter, hvor der skal udsuges betydelige mængder støv. Maskinerne kan håndtere materialer, der ellers er vanskelige at have med at gøre, såsom slibestøv og nedbrydningsmaterialer, under mange forskellige forhold. De kraftige motorer leverer en effektiv luftstrøm til alle typer gulvslibemaskiner samt til lokale eller centrale vakuum-/støvsugersystemer på byggepladser.
Filtersystemet har stor kapacitet og lang levetid. Det opsamler støv i tre separate trin fra de største til de fineste støvpartikler. Maskinerne er som standard udstyret med individuelt testede og certificerede HEPA H13-filtre, som opfylder kravene vedrørende respirabelt silikastøv. Slangesystemet til Longopac® posen gør det sikkert og enkelt at skifte støvpose.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna W-Line

Slamsugere med høj ydeevne

Modellerne i Husqvarnas W-Line kan klare de skrappeste opgaver, man kan udsætte en slamsuger for. Hvor de fleste kombistøvsugere eller vakuumenheder til vådskæring kun kan håndtere vand, kan slamsugerne i W-Line også håndtere betonslam, olie og maskinkølevæske. W-Line har fået status som en moderne klassiker på grund af den gennemførte kvalitet, driftssikkerhed, effektivitet og lange problemfrie levetid.
W-Line har komponenter af rustfrit kvalitetsstål og byder på en unik kombination af et system med filtrering i tre trin og en slamsvømmer med stor kapacitet sammen med gennemtænkte pumpeløsninger. W-Line leverer uafbrudt slamsugning med stor kapacitet dagen lang. W-Line kan også klare lejlighedsvis opsamling af tørt støv og kan udstyres med et HEPA H13-filter som tilbehør.
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna S-Line

1-fasede støvsugere med HEPA H13-filter

Husqvarnas S-Line er kommercielle støvsugere, der kan klare de hårdeste krav. De kompakte og lette maskiner er udstyret med en, to eller tre stærke 1-fasede motorer med separat køling. De kan køre uden afbrydelser hele dagen. Derfor er de velegnede til alle former for byggeri, nedbrydning og restaurering. De kan også bruges sammen med elektriske maskiner.
Jet Pulse rensningen af det koniske hovedfilter sikrer, at støvet løbende opsamles gennem hele arbejdsdagen. Longopac® posen er nem og hurtig at tømme. Alle maskinerne er konstrueret specifikt til HEPA H13-filtre, der testes og certificeres individuelt. Resultatet er overlegen og sikker opsamling af støv, også når der er tale om slibe- og gipsstøv.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna A-Line

Transportable luftrensere

Husqvarnas A-Line omfatter nogle af markedets mest avancerede, transportable luftrensere. De er testet og certificeret til brug som både luftrensere og såkaldte ”negative luftrensere", og de er derfor det ideelle supplement til andet udstyr til støv- og slamhåndtering. De øger sikkerheden på arbejdspladsen og gør det lettere at opfylde de gældende krav på arbejdsmiljø-området. Maskinerne er i et kompakt design og derfor nemme at transportere og flytte rundt på.
Takket være det sikre filtersystem og et design, der passer perfekt til HEPA H13-filtre, leverer disse luftrensere luft, der opfylder kravene i ISO 5 klasse 100, dvs. fremragende luftkvalitet – uanset om de renser betonstøv, fint slibestøv eller gipsstøv. Af sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager skal antallet af luftrensere beregnes, så den samlede luftmængde på arbejdsstedet filtreres mindst 6 – 10 gange pr. time.
+
+
+
+
+
+

Produkter

Støvsugere

Forudskillere

Vådsugere

Luftrensere

Others

Find forhandler
FIND EN FORHANDLER I NÆRHEDEN AF DIG
Du vil muligvis være nødt til at acceptere, at browseren bruger din aktuelle position
Du kan finde din nærmeste Husqvarna kontakte ved at lave en søgning ovenfor eller zoome ind på kortet.