3.1 Ασφαλής περιοχή εργασίας


Safe work area

Ελέγξτε το χώρο, για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων.

Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη της εργασίας:

Πρόγνωση καιρικών συνθηκών

Αποφεύγετε να εργάζεστε σε εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες. Η έντονη βροχή και οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του φορητού κόφτη ισχύος, με αποτέλεσμα η εργασία σας να γίνει μη ασφαλής και επικίνδυνη.

Επικίνδυνα αντικείμενα

Να προσέχετε τους σωλήνες και τα ηλεκτρικά καλώδια που δρομολογούνται στην περιοχή εργασίας ή μέσα στο υλικό που πρόκειται να κόψετε. Ποτέ μην κόβετε υλικά από αμίαντο.

Απόσταση ασφαλείας 15 m

Διατηρήστε ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 15 μέτρων από άλλα άτομα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα άτομο ή αντικείμενο δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με το φορητό κόφτη ισχύος ή να χτυπηθεί από εξαρτήματα που εκσφενδονίζονται από το δίσκο κοπής.

Η περιοχή εργασίας

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον έλεγχο που έχετε στο μηχάνημα και ότι διαθέτετε επαρκή φωτισμό εργασίας και σταθερό πάτημα, ιδιαίτερα σε κεκλιμένο δάπεδο. Μην εργάζεστε ποτέ σε περιορισμένους χώρους όταν χρησιμοποιείτε βενζινοκίνητο φορητό κόφτη ισχύος.

3.2 Σχεδιάστε την εργασία σας


Μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά

Πρώτον, ελέγξτε ότι ο δίσκος κοπής δεν έρχεται σε επαφή με άλλα αντικείμενα όταν εκκινείτε το φορητό κόφτη ισχύος. Δεύτερον, δοκιμάστε να προβλέψετε τι θα συμβεί όταν κοπεί το υλικό, για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις και ατυχήματα.

+
+
+
Plan your work

3.3 Εκκινήστε το μηχάνημα


Πώς εκκινείται το μηχάνημα;

Δείτε πώς μπορείτε να εκκινήσετε σωστά τον φορητό κόφτη ισχύος, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Παρακολουθήστε το βίντεο παρακάτω ή διαβάστε τις οδηγίες.

Εκκίνηση με κρύο κινητήρα:

  1. Πιέστε τη χειροκίνητη αντλία καυσίμου (πουάρ) 4–6 φορές μέχρι η φούσκα να γεμίσει με καύσιμο.
  2. Πιέστε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης για να μειώσετε τη συμπίεση, κάτι που διευκολύνει την εκκίνηση. Η βαλβίδα αποσυμπίεσης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική της θέση μετά την εκκίνηση του μηχανήματος.
  3. Τραβήξτε προς τα έξω το χειριστήριο τσοκ. Αυτό θα θέσει επίσης το γκάζι σε υψηλές στροφές στο ρελαντί.
  4. Τοποθετήστε το δεξί σας πόδι στην οπίσθια χειρολαβή και το αριστερό σας χέρι στην εμπρόσθια χειρολαβή.
  5. Με το δεξί σας χέρι, τραβήξτε σταθερά τη λαβή συστήματος εκκίνησης μέχρι να νιώσετε αντίσταση. Στη συνέχεια, τραβήξτε σταθερά και γρήγορα. Μην τραβάτε το σχοινί τροχαλίας συστήματος εκκίνησης τέρμα προς τα έξω, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον φορητό κόφτη ισχύος. Επίσης, μην τυλίγετε ποτέ το σχοινί τροχαλίας συστήματος εκκίνησης γύρω από το χέρι σας.
  6. Όταν εκκινηθεί ο κινητήρας, πιέστε το χειριστήριο τσοκ προς τα μέσα (διαφορετικά, ο κινητήρας θα σβήσει).
  7. Πιέστε τέρμα γκάζι για να αποσυμπλέξετε το γκάζι εκκίνησης. Το μηχάνημα θα λειτουργεί στο ρελαντί.

Εκκίνηση με θερμό κινητήρα:

  1. Πιέστε τη βαλβίδα αποσυμπίεσης.
  2. Τραβήξτε το χειριστήριο τσοκ και έπειτα πιέστε το ξανά. Αυτό θέτει το γκάζι σε ρελαντί υψηλής ταχύτητας και μπορείτε να ξεκινήσετε χωρίς τσοκ.
  3. Εκκινήστε το φορητό κόφτη ισχύος όπως περιγράφεται για εκκίνηση με κρύο κινητήρα.