2.1 DXR 140 pārvietošana


DXR user guide - Transport DXR 140

DXR 140 ir neliela un ļoti daudzpusīga nojaukšanas robotizētā iekārta, ko var pārvietot furgonā. Pirms tam pārliecinieties, vai furgona specifikācija ir pareiza/atbilstoša DXR svaram.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.2 200–300 sērijas DXR iekārtu pārvietošana


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

Lai pārvietotu 200. un 300. sērijas iekārtu DXR, ir jāizmanto plakanvirsma vai līdzīga ierīce. Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai pārvietošana būtu pēc iespējas vienkāršāka. Ja jums nav rampas, informāciju par iekārtas DXR celšanu skatiet sadaļā par celšanu.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.3 Iekārtas pacelšana


DXR user guide - Lifting the machine

Pirms iekārtas pacelšanas nosakiet riska zonu un gādājiet par to, lai celšanas laikā šajā zonā neatrastos neviena persona.

Izmantojiet apstiprinātu celšanas ierīci, lai nostiprinātu un paceltu smagas iekārtas daļas. Izmantojiet arī aprīkojumu iekārtas daļu mehāniskai nostiprināšanai.

 • Atvienojiet rīku.
 • Ievelciet rokas sistēmu. Smaguma centram ir jābūt pēc iespējas tuvāk iekārtas centram.
 • Celšanas aprīkojumam ir jābūt pievienotam pie visām iekārtas celšanas osas skrūvēm.
 • Celiet lēni un uzmanīgi. Celšanai ir jānotiek līdzsvarā. Ja iekārta sāk svērties, līdzsvarojiet to, izmantojot citu celšanas iekārtu, vai mainiet rokas sistēmas pozīciju.
 • Gādājiet par to, lai celšanas laikā iekārtas daļas netiktu saspiestas vai bojātas un iekārta netrāpītu apkārt esošajiem objektiem.

2.4 Aizsargapģērbs


Valkājiet piemērotu apģērbu
Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai padarītu iekārtas vēl drošākas, tomēr ir svarīgi vienmēr valkāt piemērotu apģērbu, kad strādājat ar nojaukšanas robotizēto iekārtu.
Vienmēr valkājiet tālāk aprakstīto apģērbu.
 • Piegulošs, intensīvam darbam paredzēts un ērts apģērbs, kas nodrošina pilnīgu kustību brīvību.
 • Izturīgi, neslīdoši zābaki vai kurpes.
 • Aizsargcimdi.
 • Aizsargķivere.
 • Līdzekļi dzirdes aizsardzībai.
 • Aizsargbrilles vai vizieris.
 • Ja strādājat vidē, kur gaiss var būt kaitīgs veselībai, ir jālieto elpošanas maska, gāzmaska vai svaiga gaisa ķivere.

2.5 Droša darba zona


DXR user guide - Safe work area

Lai darbs ar nojaukšanas robotizētajām iekārtām būtu drošs, ir ļoti svarīgi noteikt riska zonu.

Nevienam nav atļauts atrasties mašīnas riska zonā mašīnas darbošanās laikā. Tas attiecas arī uz mašīnas lietotāju.
Darba zonas robežas nosaka iekārtas darbības diapazons, savukārt riska zonu nosaka vairāki parametri — darba zona, darba metode, virsma un citi parametri.

Izpratne par drošību

Skatiet video un lietotāja rokasgrāmatu , lai pārliecinātos, vai izprotat faktorus, kas ietekmē drošības apgabalu, un zināt, kā pastāvīgi novērtēt riska apgabalu.

Pirms darba sākšanas izpētiet iespējamos riskus. Ja darba gaitā apstākļi mainās, riska apgabals ir jādefinē atkārtoti.

2.6 Kontrolsaraksts ar veicamajām pārbaudēm pirms iekārtas darbināšanas


DXR user guide - Checklist before starting the machine

Sākot darbu jaunā darba vietā un katru rītu pirms iekārtas iedarbināšanas ir ieteicams pārbaudīt tālāk norādītos punktus, lai pārliecinātos, vai iekārtas drošības līdzekļi nav bojāti, un gādātu par drošu darba vietu.

Pirms darba sākšanas
 • Pārbaudiet, vai iekārtas pārvietošanas laikā nav radušies bojājumi.
 • Pārbaudiet, vai iekārtas’ drošības līdzekļi nav bojāti un ārkārtas poga ir atiestatīta.
 • Pārbaudiet, vai strāvas vads un darba vadi nav bojāti un ir pieejami pareizajā izmērā. Plašāku informāciju skatiet strāvas vadlīnijās.
 • Ieslēdziet iekārtas galveno slēdzi.

Tālvadības pults ieslēgšana
 • Pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON (I — Ieslēgts). Tālvadības pults gaismas diode strauji mirgos zilā krāsā, veidojot savienojumu. Ja diode mirgo ar garāku intervālu, iekārta darbojas dīkstāves režīmā.

Elektriskā motora iedarbināšana
 • Lai iedarbinātu elektrisko motoru, nospiediet tālvadības pults iedarbināšanas pogu.

2.7 Pareizās strāvas lietošanaStrāvas padeve

Strāvas padevei no elektrotīkla ir jābūt pietiekami jaudīgai un pastāvīgai, lai iekārtu varētu darbināt bez problēmām.

Drošinātāji

Strāvas kontaktligzdai ir jābūt pareizi aprīkotai ar drošinātājiem atbilstoši elektriskā motora prasībām, strāvas vada garumam un strāvas vada vadītājam. Sadaļā “Tehniskie dati” iekļautajā tabulā “Elektrotīkla savienojuma vērtību vadlīnijas” ir norādītas elektriskā motora drošinātāju prasības. Iekārta ir aprīkota ar sistēmu SoftStart, kas samazina iedarbināšanas starta jaudu un kuru var darbināt kopā ar lielāko daļu drošinātāju Ja drošinātājs regulāri izdeg, elektrotīklā vai tam pievienotajā iekārtā ir kļūme. Pirms iekārtas atkārtotas iedarbināšanas ir jānovērš kļūme.

Strāvas vads

Iekārta tiek pievienota elektrotīklam ar 3 fāzu strāvas vadu. Ir ļoti svarīgi izmantot pareiza izmēra vadu — tā šķērsgriezumam ir jābūt atbilstošam vadītāja garumam, lai neitralizētu samazinātu spriegumu. Sadaļā “Tehniskie dati” iekļautajā tabulā “Elektrotīkla savienojuma vērtību vadlīnijas” ir norādītas vadu izmēru vērtību vadlīnijas.

Ģeneratora lietošana

Izvēloties ģeneratora lielumu, ir jāņem vērā vada garums un ģeneratora specifikācija. Strāvas avotam ir jāatrodas pēc iespējas tuvāk iekārtai. Tirgū ir pieejami daudzi dažādi ģeneratoru veidi. Vienmēr pārbaudiet ģeneratora saderību ar iekārtu DXR.

2.8 Izpratne par tālvadības pults pamatfunkcijām


DXR user guide - Understand basic remote functions
Apgūstiet pamatdarbības
Savstarpējās saziņas tālvadības pults lietošana ir intuitīva un ļoti vienkārša arī iesācējiem. Krāsu displejā varat ātri piekļūt gan pamata, gan papildu funkcijām, kā arī varat pielāgot iestatījumus, lai veiktu darbības atbilstoši preferencēm.

Pateicoties ergonomiskajai uzkabei, tālvadības pulti var vienkārši pielikt un noņemt. Turklāt jūs varat strādāt ilgāku laika posmu bez lielas piepūles.

Vadīklu aktivizēšana
 • Lai aktivizētu tālvadības pults darbības funkcijas, nospiediet labās kursorsviras kreiso pogu. Tālvadības pultī tiks ieslēgts darba režīms. Tālvadības pults gaismas diode ir pastāvīgi iedegta zilā krāsā.

Ja trīs sekunžu laikā netiek izmantota neviena vadīkla, iekārta pāriet dīkstāves režīmā. Šajā režīmā tvertnē tiek sūknēta hidrauliskā eļļa un cilindros nav spiediena.