2.1 Aizsargapģērbs


Valkājiet piemērotu apģērbu

Mēs aktīvi strādājam pie tā, lai padarītu iekārtas vēl drošākas, tomēr ir svarīgi vienmēr valkāt piemērotu apģērbu, kad strādājat ar spēka zāģi. Tālāk norādīts, kāds apģērbs jāvalkā.

+
+
+
+
+
Safety clothing

2.2 Pārvietošana un glabāšana


Paildziniet aprīkojuma darba mūžu

Lai samazinātu negadījumu rašanās risku, nodrošiniet iekārtu, degvielas un asmeņu pareizu pārvietošanu un glabāšanu. Turklāt tādējādi aprīkojums būs labā stāvoklī ilgāk.

+
+
+
+
+
Transport and storage

2.3 Asmens izvēle


Strādājiet raiti

Jūsu spēka zāģis ir izstrādāts lietošanai kopā ar konkrēta tipa asmeni. Ja izmantosit pareizo asmeni, tiks pagarināts jūsu rīka darbmūžs, nodrošināta ātra griešana un, pats galvenais, sasniegts labākais iespējamais rezultāts.
Choosing your blade

Vai nezināt, kādu asmeni izvēlēties?

Uz iepakojuma norādītajā ieteikumu diagrammā varat iegūt informāciju par to, kādam lietojumam asmens ir piemērots. Nekādā gadījumā neizvēlieties asmeni, kuru nav ieteicams lietot jūsu spēka zāģī. Nelietojiet asmeni ar tādu maksimālo apgriezienu skaitu, kas ir zemāks par jūsu iekārtas maksimālo apgriezienu skaitu. Mitrajai un sausajai griešanai ir nepieciešami atšķirīgi asmeņi. Izvēlieties lietojumam atbilstošu asmeni.
Asphalt global

 

Asfalts

Concrete global

 

Betons

Granite global

 

Granīts

Marble global

 

Marmors

Abrasive global

 

Abrazīvie izstrādājumi

Tiles global

 

Flīzes

Universal global

 

Universāls

Reinforced concrete, asphalt global

 

Dzelzsbetons/asfalts

2.4 Asmens montāža


Kā uzstādīt asmeni?

Tālāk ir aprakstīts pareizais veids, kā montēt asmeni, nodrošinot tā pareizu darbību griešanas laikā. Skatieties video pa labi vai izlasiet tālākos norādījumus.

 1. Pirms darba sākšanas pārliecinieties, vai apturēšanas poga ir pozīcijā STOP (Apturēt).
 2. Pārbaudiet vārpstas un atloka paplāksnes un nomainiet daļas, kas ir sagrieztas, ar iegriezumiem vai iespiedumiem.
 3. Pārbaudiet bultiņu uz asmens, lai pārliecinātos, vai pēc uzstādīšanas uz iekārtas dimanta asmens griezīsies pareizajā virzienā.
 4. Ja griešanas virziena bultiņa nav pieejama, pārbaudiet uz katra segmenta esošajiem dimantiem pievienoto galu virzienu. Asmens griešanas laikā galiem ir jābūt vērstiem dimantu kustības virzienā.
 5. Asmens vidējā atverē izmantojiet pareizā izmēra ass bukses. Spēka zāģi K 760 un K 970 ir aprīkoti ar reversīvām ass buksēm, kas ietilpst gan 20 mm, gan 25,4 mm vidējā atverē.
 6. Novietojiet asmeni uz bukses starp iekšējā un ārējā atloka paplāksnēm.
 7. Turiet asmeni un pievelciet skrūvi. Pievelciet skrūvi ar griezes momentu 25 Nm.
 8. Visbeidzot pavelciet asmens aizsargu uz priekšu un uz aizmuguri un pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi.

2.5 Benzīns un eļļa


Izmantojiet visas sava spēka zāģa iespējas

Ja izmantosit iekārtai piemērotu benzīnu un motoreļļu, varēsit efektīvi strādāt ilgāku laiku. Turklāt tiks samazināts arī motora nodilums.

+
+
+
+
Petrol and oil

2.6 Benzīna jaukšana


Tālāk ir aprakstīts, kā jaukt benzīnu un eļļu.

Mixing petrol

1a. Vienmēr izmantojiet tīru konteineru.

Mixing petrol

1b. Iepildiet iekārtā benzīnu līdz pusei.

Mixing petrol

2a. Ielejiet visu motoreļļu.

Mixing petrol

2b. Rūpīgi sakratiet konteineru, lai sajauktu benzīnu un motoreļļu.

Mixing petrol

3a. Iepildiet benzīnu konteinerā.

Mixing petrol

3b. Vēlreiz rūpīgi sakratiet. Tagad varat’ atkārtoti uzpildīt savu spēka zāģi.

Husqvarna two stroke oil XP 1 litre

Pareizā benzīna/eļļas attiecība ir 1:50 (2% Husqvarna eļļa vai ekvivalenta eļļa). Mūsu smidzinātāja pudelēs ietilpst 10 cl eļļas, kas atbilst 5 litriem benzīna.

2.7 Degvielas uzpilde


Tālāk ir paskaidrots, kā atkārtoti uzpildīt spēka zāģi.

Tālāk ir sniegti pamata ieteikumi par degvielas atkārtotu uzpildi, lai ātri sāktu darbu un strādātu droši. Skatieties video pa labi vai izlasiet tālākos norādījumus.

 1. Ja nupat lietojāt iekārtu, ļaujiet motoram atdzist vairākas minūtes.
 2. Uzturieties vismaz trīs metru attālumā no darba zonas.
 3. Nolieciet iekārtu uz sāna un atveriet degvielas tvertnes vāciņu.
 4. Izmantojiet konteineru ar snīpi, lai izvairītos no degvielas izšļakstīšanas.
 5. Pievelciet ciešāk spēka zāģa degvielas tvertnes vāciņu (pievelciet ciešāk arī konteinera vāciņu, ja snīpis ir noņemts).
 6. Noslaukiet jebkādu degvielu, kas ir izšļakstīta uz iekārtas vai zemes. Ja degviela nokļūst uz apģērba, nomainiet to.