2.1 De DXR 140 transporteren


DXR user guide - Transport DXR 140

De DXR 140 is een kleine en zeer veelzijdige slooprobot die in een bestelwagen kan worden vervoerd. Controleer vooraf of de specificatie van de bestelwagen voldoet voor het gewicht van de DXR.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.2 DXR 200-300-serie transporteren


DXR user guide - Transport DXR 200-300 series

De DXR van de 200- en 300-serie moet worden vervoerd op een oplegger of dergelijke. Volg de onderstaande instructies om het transport zo eenvoudig mogelijk te maken. Als u geen oprijplaat hebt, lees dan het gedeelte over hijsen om te zien hoe u DXR-robots moet hijsen.

Loading and unloading using a ramp
 • Ensure that the ramp is intact, secured to both the vehicle and the ground and is free of anything that might make it slippery. (The vehicle being used for transportation must also be secured so that it cannot move).

The machine’s position on the loading platform
 • Position the machine against the front edge of the platform in order to reduce the risk of it sliding forward if the vehicle brakes.
 • Manoeuvre the arm system so that it is resting against the platform, positioned as low as possible. Extend the outriggers, if possible, without lifting the machine.

Securing the load
 • Secure the machine with tightening straps.
 • Tools and other equipment must be secured separately.
 • Regularly check that the load is secure during transportation.

2.3 De machine hijsen


Voordat u de machine hijst, moet u het risicogebied bepalen en controleren of er niemand aanwezig is in dit gebied tijdens het hijsen.

Gebruik een goedgekeurde hijsinrichting voor het vastzetten en heffen van zware machineonderdelen. Zorg ook voor voorzieningen om de machineonderdelen mechanisch vast te zetten.

 • Maak het gereedschap los.
 • Schuif het armsysteem in. Het zwaartepunt moet zich zo dicht mogelijk bij het midden van de machine bevinden.
 • De hijsapparatuur moet worden bevestigd aan alle hijsoogbouten van de machine.
 • Hijs de machine langzaam en voorzichtig. Zorg dat de hijsapparatuur in evenwicht is. Als de machine begint te hellen, corrigeer dit dan met een alternatieve hijsvoorziening of wijzig de positie van het armsysteem.
 • Zorg dat de machineonderdelen niet verbrijzeld of beschadigd raken tijdens het hijsen en dat de machine niet in aanraking komt met objecten in de directe omgeving

2.4 Veiligheidskleding


Gepaste kleding van top tot teen
Hoewel we actief werken aan het nog veiliger maken van onze machines, is het altijd belangrijk dat u de gepaste kleding draagt wanneer u werkt met een slooprobot.
Draag altijd:
 • Strakke, zwaar uitgevoerde en comfortabele kleding die u maximale bewegingsvrijheid geeft.
 • Stevige laarzen of schoenen met antislipzool.
 • Veiligheidshandschoenen.
 • Veiligheidshelm.
 • Gehoorbescherming.
 • Veiligheidsbril of een vizier.
 • In ruimten waar de lucht schadelijk kan zijn voor de gezondheid moet een stofmasker, gasmasker of verse-luchthelm worden gedragen.

2.5 Veilige werkomgeving


Begrip van het risicogebied tijdens het werken met slooprobots is een van de belangrijkste dingen die uw werk veilig maken.

Niemand mag zich in de risicozone van de machine bevinden wanneer de machine in bedrijf is. Dit geldt ook voor degene die de machine bedient.
Het werkgebied wordt weliswaar begrensd door het bereik van de machine, maar het risicogebied wordt door vele parameters bepaald, werkomgeving, werkwijze, oppervlak etc.

Veiligheid begrijpen

Bekijk de video en raadpleeg de bedieningshandleiding zodat u begrijpt welke factoren de veiligheid beïnvloeden en weet hoe u het risicogebied voortdurend kunt evalueren.

Bestudeer de mogelijke risico's voordat u begint te werken. Als de omstandigheden tijdens de werkzaamheden veranderen, moet het risicogebied opnieuw worden gedefinieerd.

2.6 Controlelijst voordat u de machine start


De volgende punten moeten worden gecontroleerd wanneer u op een nieuw terrein werkt en elke ochtend voordat u aan het werk gaat, om zeker te zijn dat de veiligheidsfuncties van de machine intact zijn, voor een veilige werkplek.

Vóór het starten
 • Controleer de machine op transportschade.
 • Controleer of de veiligheidsfuncties van de machine intact zijn en de noodstopknop is gereset.
 • Controleer of de stroomkabel en de besturingskabels intact zijn en de juiste afmetingen hebben. Raadpleeg de Handleiding voor doorslijpmachines voor meer gedetailleerde informatie.
 • Schakel de hoofdschakelaar in op de machine.

De afstandsbediening starten
 • Zet de schakelaar in de AAN-stand (I). De LED op de afstandsbediening knippert snel en is blauw tijdens het tot stand brengen van een verbinding. Als de LED langzamer knippert, is de machine in stand-by.

De elektromotor starten
 • De elektromotor wordt gestart door op de startknop van de afstandsbediening te drukken.

2.7 Gebruik de juiste spanningElektrische voeding

De elektrische voeding van het lichtnet moet krachtig genoeg en constant zijn voor een probleemloze bediening van de machine.

Zekeringen

Het stopcontact moet correct zijn gezekerd in overeenstemming met de elektromotor, de lengte van de stroomkabel en het gebied van de stroomkabelgeleider. In de tabel "Richtwaarden voor aansluiting op het lichtnet" in het hoofdstuk "Technische gegevens" kunt u zien welke zekering is vereist voor de elektromotor. De machine is uitgerust met Softstart, waardoor het effect van startpulsen wordt verkleind, en kan met de meeste typen zekeringen worden gestart. Wanneer een zekering blijft doorbranden, is er sprake van een storing in het elektrisch systeem of in de machine die op het systeem is aangesloten. Voordat de machine opnieuw wordt gestart, moet eerst de oorzaak van de storing worden gevonden.

Stroomkabel

De machine moet worden aangesloten op het lichtnet met een 3-fasen-stroomkabel. Om spanningsverlies op te vangen is het heel belangrijk dat de gebruikte kabel de juiste afmetingen heeft, d.w.z. de juiste doorsnee in verhouding tot de lengte van de geleider. De richtwaarden voor kabelafmetingen vindt u in de tabel "Richtwaarden voor aansluiting op het lichtnet" in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Algemeen gebruik

Bij de keuze van de afmeting van de generator moet met de lengte van de kabel en de specificaties van de generator rekening worden gehouden. Controleer of er elektrische voeding aanwezig is, altijd zo dicht mogelijk bij de machine. Er zijn vele soorten generators op de markt. Test daarom altijd de compatibiliteit met uw DXR.

2.8 De standaardfuncties van de afstandsbediening leren kennen


Leer de grondbeginselen
De afstandsbediening met communicatie in twee richtingen is intuïtief en zeer eenvoudig te gebruiken, zelfs voor beginnende gebruikers. Op het kleurenscherm zijn zowel de standaardfuncties als de geavanceerde functies direct toegankelijk. U kunt de instellingen aanpassen zodat de bediening volgens uw voorkeur verloopt.

Door het ergonomische draagstel wordt het op- en afdoen van de afstandsbediening echt heel eenvoudig. Het zorgt er ook voor dat u langere perioden zonder inspanning kunt werken.

Bediening inschakelen
 • Om bediening met de afstandsbediening in te schakelen, drukt u op de linkerknop van de rechterjoystick. De afstandsbediening kan nu worden gebruikt. De LED op de afstandsbediening is blauw en brandt zonder te knipperen.

Als er gedurende drie seconden geen bedieningselementen worden gebruikt, gaat de machine in stand-by. In deze modus wordt de hydraulische olie naar de tank gepompt en is er geen druk in de cilinders.