Tar frontlinjen i kampen mot betongstøv og slam

Saging, boring, sliping og knusing av betong, mur og andre harde byggematerialer produserer mye støv og slam. Jo mer produktiv du er på jobb, jo mer støv og slam produserer du. Dette må fjernes på en trygg og effektiv måte for å beskytte deg og dine kollegaer mot støv, redusere unødvendig slitasje på utstyret og minimere tiden du bruker på opprydding etter jobben er ferdig.

Som en av verdens største leverandører innen lett rivning, har Husqvarna de beste forutsetninger for å levere de beste totalløsningene for effektive slam og støvoppsamlingsløsninger.
Det er derfor vi nå for fullt integrerer noe av verdens beste utstyr for å håndtere slam og støv i vårt totale produkt og servicetilbud, og vi vil distribuere dette gjennom vårt globale nettverk.

Med Husqvarnas høytytende systemer som presenteres her, kan du være sikker på å håndtere ditt slam og støvavfall på en smartere, tryggere og mer effektiv måte. Fra kilde til avfall – uansett om jobben er våt eller tørr. Dette er viktig, fordi på bunnlinjen teller hvert åndedrag.

Anbefalte arbeidsmetoder for sikrere og effektiv støvkontroll

En av de beste måtene å kontrollere støv på, er ved å bruke vann. Bruk om mulig nok vann ved våtkapping/boring til å binde støvet direkte ved kilden. En slamoppsamler kan kobles til en slamsuger for å holde arbeidsplassen ren. Hvis det ikke er mulig å bruke vann på stedet, bør kappe/bore/slipeutstyret brukes med en integrert støvoppsamler eller tettsittende støvdeksel som samler opp støvet direkte ved kilden. Denne enheten bør kobles til en støvsuger med tilstrekkelig sugeevne og kapasitet til formålet samt være utstyrt med HEPA H13-filtre.
Bruk skrape i stedet for kost til å feie gulvet når området skal rengjøres. Bruk alltid støvsuger utstyrt med HEPA H13-filtre til støvsuging.
MERK! Vanlige (husholdnings)støvsugere er ikke i stand til å fange opp respirable støvpartikler og skal ikke brukes til dette formålet.

Ved å bruke én eller flere flyttbare luftrensere/vaskere utstyrt med effektive HEPA 13-filtre i tillegg, kan man enkelt redusere nivået av respirerbart støv i luften ytterligere som en tilleggsbeskyttelse for alle arbeiderne i nærheten. For tilstrekkelig beskyttelse i intens eller langvarig støvforurensning, bør operatøren i tillegg bruke friskluftsutstyr.

Den største utfordringen ligger i å håndtere de minste støvpartiklene

Støvpartikler som svever i luften på byggeplasser inneholder en rekke ulike stoffer. Noen av dem kan være helsefarlige eller irriterende hvis de pustes inn, som asbestfibre, krystallinsk silisiumdioksid, mugg, sot, polyklorerte bifenyler (PCB) og visse mikrober. Støv fra kapping, boring eller sliping av betong, murstein og liknende byggematerialer inneholder krystallinsk silisiumdioksid, som er helsefarlig ved innånding av svært små (respirable) partikler. Disse respirable støvpartiklene kan trenge dypt inn i lungene og forårsake alvorlige skader.
Dette er støvpartikler som er så små at de kan sveve i luften i timevis, usynlige for menneskeøyet. Det er derfor det alltid er viktig å benytte arbeidsmetoder som fanger opp støvet ved kilden og hindrer at det blir svevende i luften. Bruk av profesjonelt støvoppsamlingsutstyr og personlig verneutstyr som er tilstrekkelig effektivt til å fange opp selv de minste silisiumdioksidpartiklene er en av de beste måtene å håndtere støv på.
Hos Husqvarna får du tilgang til et bredt utvalg av kraftige maskiner, og diamantverktøy for de aller fleste jobber, samlet på ett sted. Du kan velge blant en rekke systemer som hjelper deg å arbeide smartere og fullføre enhver jobb så raskt, effektivt og lønnsomt som mulig.

Vårt komplette tilbud omfatter også et helintegrert utvalg høyeffektivt utstyr til håndtering av støv og slam, slik at du kan overholde eventuelle regler og forskrifter uten å gi avkall på produktiviteten.
Ved å kombinere vår ekspertise innenfor betongsaging, -boring og -sliping med ledende teknologi innenfor støv- og slamhåndtering har Husqvarna en unik mulighet til å tilby brukervennlige løsninger. Mer effektiv håndtering av støv og slam medfører at man arbeider bedre.

Husqvarna T-line | 3-fase HEPA H13 støvoppsamlere

Den perfekte partneren for krevende, tørre jobber

Husqvarna T-line er utviklet for storskalaprosjekter som krever håndtering av store mengder støv. Maskinene kan ta seg av materialer det er vanskelig å håndtere, som slipestøv og rivningsmaterialer i en rekke ulike sammenhenger. De kraftige motorene gir en luftgjennomstrømming som egner seg for alle typer gulvslipemaskiner samt lokale og sentrale støvsugeranlegg ved bygningsarbeid.
Det solide filtersystemet samler opp støvet i tre separate trinn, fra de største til de minste støvpartiklene, med stor oppsamlingskapasitet og lang filterlevetid. Individuelt testede og sertifiserte HEPA H13-filtre som kreves for respirerbart silisiumdioksid er montert som standard. Longopac® poseslangesystem gjør det enkelt og trygt å skifte støvpose.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna W-line | Slamoppsamlere med høy ytelse

Industriens referanse for våte jobber

Husqvarna W-Line slamsugere er konstruert for de tyngste oppgavene en slamsuger kan håndtere. Der de fleste våt/kombisugere bare kan håndtere vann, kan W-Line håndtere væsker som betongslam, olje og kjølevæske. Anerkjent kvalitet, slitestyrke, effekt og lang problemfri levetid har gitt W-Line status som en moderne klassiker.
Ved å benytte komponenter av rustfritt høykvalitetsstål, en unik kombinasjon av 3-trinns filtersystem og slamflottør med stort volum sammen med gjennomtenkte pumpeløsninger, gir W-Line uavbrutt høykapasitets slamevakuering hele dagen. W-Line kan også suge opp tørt støv i kortere perioder og utstyres med et ekstra HEPA H13-filter.
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna S-line | 1-fase HEPA H13 støvoppsamlere

Uavbrutt effektivitet på alle tørre jobber

Husqvarna S-line består av profesjonelle støvsugere konstruert for å oppfylle strenge krav. Disse kompakte, lette maskinene er utstyrt med en, to- eller tre kraftige énfase elektriske motorer med separat kjøling, og de kan gå kontinuerlig gjennom hele arbeidsdagen. Dette gjør dem perfekte til alle bygge-, rive- og restaureringsoppgaver, samt som elektroverktøy.
Rengjøring av det koniske hovedfilteret med Jet Pulse sikrer at støvet kontinuerlig samles kontinuerlig gjennom hele arbeidsdagen. Longopac® oppsamlingsposer gjør at maskinen kan tømmes raskt og enkelt. Alle maskiner er konstruert spesielt for HEPA H13-filtre som er individuelt testet og sertifisert. Dette gir overlegen og sikker støvoppsamling, også ved støv fra finpussing og gipsstøv.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna A-line | Portable luftrensere

Det ideelle komplement til luftkvalitetssystemet ditt

Husqvarna A-Line omfatter noen av de mest avanserte flyttbare luftrenserne på markedet. De er testet og sertifisert til bruk både som luftrensere og undertrykkmaskiner, og de er et ideelt supplement til ditt støv- og slamhåndteringsutstyr. De bidrar til økt sikkerhet på arbeidsplassen og overholdelse av regler og forskrifter. Enhetene er lette å flytte og transportere takket være den kompakte konstruksjonen.
Med det sikre filtersystemet og en konstruksjon som er perfekt tilpasset bruk med HEPA H13-filtre leverer disse luftrenserne ISO 5 Klasse 100-luft – uansett om man har å gjøre med gipsstøv, støv fra finpussing eller gipsstøv. Av helse- og sikkerhetsgrunner bør antallet luftrensere beregnes slik at det samlede luftvolumet på arbeidsplassen filtreres minst 6–10 ganger/time.
+
+
+
+
+
+

Produkter

Støvoppsamlere

Foravskiller

Slamoppsamlere

Luftrensere

Annet

Forhandlersøk
FINN EN FORHANDLER I NÆRHETEN
Det kan hende du må akseptere at nettleseren bruker din nåværende posisjon
Du finner kontakter ved å søke ovenfor eller ved å zoome inn på kartet.