REACH Madde 33 Beyanı

REACH ("Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin Verilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu Düzenlemesi (EC)"), 1 Haziran 2007'de yürürlüğe giren Avrupa Birliği'nin kimyasallara ilişkin düzenleyici çerçevesidir.

Madde 33, Ürünlerdeki maddelere ilişkin bilgilerin bildirilmesi

Husqvarna Group, Avrupa Kimya Ajansı tarafından REACH Ek XIV'e (Aday Listesi) listesinde bulunan onaya tabi maddeler olarak belirlenen (ürünlerde ağırlıkça %0,1'den daha yüksek bir konsantrasyonda bulunan) maddeler hakkındaki aşağıdaki bilgileri sunar.