Titreşim hesaplayıcı

A(8) maruziyet değerini hesaplamak için bir kategori seçerek başlayın, daha sonra bir model seçin, hesaplayıcı görüntülenecektir. Beyaz alanlara belirtilen modelin tahmini günlük çalışma sürelerini girin ve “Hesapla” düğmesine tıklayın. Her bir aletin sonucunu, kısmi günlük maruziyet sütunundan okuyun. Birden çok araç kullanıyorsanız hesaplayıcı, araçların tam bir iş günü boyunca günlük toplam titreşim maruziyetini, kısmi günlük maruziyet sütununun altındaki hücrede verecektir. Günlük çalışma süresinin hem operatörün titreşime maruz kaldığı zamanı hem de titreşime maruz kalmadığı zamanı içerdiğini lütfen unutmayın. (Arızalar, bakım, yakıt dolumu, vb.).

Günlük birikmiş titreşim maruziyeti m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Günlük titreşim maruziyeti Eylem Seviyesi'nin altında. Maruziyeti azaltmak için başka önlem gerekmez.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Günlük titreşim Eylem Seviyesi'nin üzerinde. Kullanıcının titreşime bağlı rahatsızlıkla karşılaşması riskinde artış. Titreşim maruziyetinden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak için Husqvarna önerilerine ve 2002/44/EC Yönetmeliği'ndeki yönergelere bakın.
A(8) > 5.0 m/s²
Günlük titreşim maruziyeti, Maruziyet Sınır Değeri'ni aşıyor. Günlük çalışma süresini azaltın ve/veya makineyi daha düşük bir eşit titreşim seviyesinde kullanın.