Vibrationsberegner

For at beregne en A(8)-eksponeringsværdi skal du starte med at vælge en kategori og dernæst en model. Derefter vises beregneren. Indtast den angivne models anslåede, daglige arbejdstider i de hvide felter og klik på 'Beregn'. Læs resultatet af hvert værktøj i kolonnen 'Delvis daglig eksponering'. Hvis du anvender flere værktøjer, fremkommer beregneren med værktøjernes samlede daglige vibrationseksponering ved en fuld arbejdsdag i cellen under kolonnen med den delvise, daglige eksponering. Bemærk, at den daglige arbejdstid omfatter både den tid, hvor brugeren udsættes for vibration og tiden uden vibrationseksponering (pauser, vedligeholdelse, påfyldning af brændstof osv.).

Akkumuleret daglig vibrationseksponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrationseksponering under grænseværdien, der kræver indgriben. Intet behov for yderligere forholdsregler til reduktion af eksponeringen.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibration over grænseværdien, der kræver indgriben. Forøget risiko for udvikling af vibrationsrelaterede lidelser hos brugeren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EC for at få retningslinjer vedr. reduktion af fareelementer som følge af vibrationseksponering.
A(8) > 5.0 m/s²
Den daglige vibrationseksponering overskrider grænseværdien for eksponering. Reducer den daglige arbejdstid, og/eller brug en maskine med et lavere ækvivalent vibrationsniveau.