Vibratsiooni kalkulaator

Kokkupuuteväärtuse A(8) arvutamiseks alustage kategooria valimisest; seejärel valige mudel ja ekraanil kuvatakse kalkulaator. Sisestage lihtsalt konkreetse mudeli hinnangulised tööajad valgetele väljadele ja vajutage seejärel nuppu “Calculate (Arvuta)”. Iga tööriista tulemust saate lugeda igapäevase osalise kokkupuuteväärtuse veerust. Kui kasutate mitut tööriista, arvutab kalkulaator tööriistade’ kokkupuute koondväärtused A(8) kogu päeva kohta igapäevase osalise kokkupuuteväärtuse veeru all olevas lahtris. Arvestage, et päevane tööaeg sisaldab nii tööaega, mil masina kasutaja on allutatud vibratsioonile, kui ka aega, mil kasutaja ei ole vibratsioonile allutatud. (puhkepausid, hooldusvaheajad, tankimised jne)

Akumuleeritud päevane vibratsioonitase m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Päevane kokkupuude vibratsiooniga alla toimetaseme. Vibratsiooni vähendamiseks ei ole tarvis täiendavaid meetmeid kasutusele võtta.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Päevane vibratsioon ületab toimetaset. Suurenenud oht kasutajale vibratsiooniga seotud haiguste tekkimiseks. Vaata Husqvarna soovitusi ja direktiivi 2002/44/EÜ suuniseid vibratsioonist tingitud ohtude vähendamiseks.
A(8) > 5.0 m/s²
Päevane vibratsioonitase ületab kokkupuute piirväärtust. Vähenda päevast tööaega ja/või kasuta madalama samaväärse vibratsioonitasemega masinat.