Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) 33. panta deklarācija

REACH (“Eiropas Parlamenta regula (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu”) ir Eiropas Savienības reglamentējošie noteikumi attiecībā uz ķimikālijām, un tie ir spēkā no 2007. gada 1. jūnija.

33. pants, informācijas sniegšana par izstrādājumos esošajām vielām

Husqvarna Group nodrošina tālāk minēto informāciju par vielām, ko Eiropas Ķimikāliju aģentūra identificējusi kā pakļautas autorizācijai un kuru saraksts ir iekļauts REACH XIV pielikumā (tā dēvētais Kandidātu saraksts), ja koncentrācija izstrādājumos pārsniedz 0,1%, mērot izstrādājumu svaru.