Vibrāciju kalkulators

Lai aprēķinātu A(8) ekspozīcijas vērtību, vispirms atlasiet kategoriju un pēc tam atlasiet modeli. Tiks parādīts kalkulators. Vienkārši ievadiet baltajos laukos norādītā modeļa aprēķinātos ikdienas darbības laikus un noklikšķiniet uz “Calculate” (Aprēķināt). Daļējās ikdienas ekspozīcijas kolonnā nolasiet katra instrumenta rezultātu. Ja lietojat vairākus rīkus, šūnā zem daļējas ikdienas ekspozīcijas kolonnas kalkulators aprēķina rīku pilnas darba dienas laikā radīto ikdienas vibrācijas ekspozīciju. Ņemiet vērā, ka ikdienas darbības laikā ir iekļauts gan laiks, kad lietotājs ir pakļauts vibrācijai, gan laiks bez pakļaušanas vibrācijai. (Pārtraukumi, uzturēšana, tvertnes uzpildes u.c.)

Kopējā ikdienas vibrācijas ekspozīcija, m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Ikdienas vibrācijas ekspozīcija ir zemāka par darbības līmeni. Nav jāveic papildu darbības ekspozīcijas samazināšanai.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Ikdienas vibrācijas, pārsniedz darbības līmeni. Operatoram ir paaugstināts risks iegūt vibrācijas izraisītas saslimšanas. Skatiet Husqvarna ieteikumus un Direktīvu 2002/44/EK, lai noskaidrotu vadlīnijas par vibrācijas ietekmes samazināšanu.
A(8) > 5.0 m/s²
Vibrācijas ietekme ikdienā pārsniedz pieļaujamo vibrācijas līmeni. Samaziniet ikdienas darba laiku un/vai izmantojiet ierīci ar zemāku vibrāciju līmeni.