Hvordan lykkes med jord

God komprimering er grunnlaget for ethvert byggeprosjekt. Det gir økt bærekapasitet og slitestyrke og hindrer jordsynking og skade på grunn av hevelse, frost eller vann. Før du kan velge riktig utstyr og teknikk, må du vite hva slags type jord og hvor mange lag du må håndtere.

Ulike jordtyper og materialer

Clay icon
LEIRE – HOLDER SAMMEN
Leirepartikler holder seg sammen, og du trenger høy slagkraft for å få ut luften. Riktig fuktighet er viktig ved komprimering. Våt leire kan formes, mens tørr leire blir veldig hard og kan sprekke under trykk. Husqvarnas LT-stampemaskiner er i stand til å overføre det høye trykket og kraften som er nødvendig for å komprimere leire, ved eller under optimalt vanninnhold.
Silt icon
SLAM – KRAFT KREVES
Slam er ikke så kompakt som leire, men trenger likevel riktig vanninnhold for god komprimering. Kompakt jord har de minste partiklene av alle jordsmonn. Slampartiklene er større enn leirepartiklene, men de er likevel små nok til å kreve høy energi for dyp komprimering. En stamper er det beste valget for å komprimere slam.
Rockfill icon
STEIN – PÅFØR STORT TRYKK
Du må påføre stort trykk for å oppnå den nødvendige tettheten og stabiliteten ved komprimering av brostein og steinblokker. Det er spesielt viktig hvis materialet sitter i leire eller slam som kan bli flytende når det er vått. Lagtykkelsen skal være minst tre ganger tykkere enn maksimal partikkelstørrelse. Husqvarna LH 700 og LH 804 reversible platekompaktorer er ideelle for store anleggsprosjekter. De lettere Husqvarna LG 504 fungerer bra for mindre anleggsprosjekter.
Sand and gravel icon
SAND OG GRUS – VÆR VARSOM
For sand og grus kan du oppnå komprimering med høy tetthet i både tørr og mettet tilstand. Komprimeringsnivået avhenger mer av gradering enn fuktighet. For mye komprimering av sand og grus er som å slå på en betongvegg med en slegge. Det kan knuse materialet og redusere den lastebærende kapasiteten. Avhengig av lagets tykkelse anbefales en lettere forovergående platekompaktor eller en tyngre reversibel platekompaktor.
Asphalt icon
ASFALT – IKKE ETTERLAT MERKER
Komprimering har stor innvirkning på asfaltens kvalitet. Komprimering omdanner asfaltblandingen fra løs tilstand til en kompakt overflate som takler store belastninger. Effektiviteten til komprimeringen avhenger sterkt av asfaltens indre motstand. Maskiner må kunne komprimere uten å etterlate seg merker, og vann bidrar til å skape en jevn overflate. Her er en asfaltkompaktor eller en dobbelrulle et trygt valg.

Hva er de forskjellige komprimeringsteknikkene?

SLAGKOMPRIMERING

Ved slagkomprimering gir den store slaghøyden til stamperen stor nedslagskraft for god komprimeringsdybde.

VIBRASJONSKOMPRIMERING

Vibrasjonskomprimering kombinerer statisk trykk og dynamisk kraft.

STATISK KOMPRIMERING

Ved statisk komprimering utsettes den underliggende flaten bare for trykk.

Hvilken komprimeringsteknikk og hva slags utstyr passer til hvilken type jord eller materiale?

Fraksjoner med partikkelstørrelse < 0,075 mm

Bruk SLAGKRAFT på kompakte jordtyper.
 

Fraksjoner med partikkelstørrelse > 0,075 mm

Bruk VIBRASJONSKRAFT på granulær jord og asfalt.

Fraksjoner med partikkelstørrelse < 0,075 mm

Bruk STATISK trykk på kompakte jordtyper og asfalt.

Tips for å lykkes med jord

  • Undersøk materialet og området du skal komprimere, og velg utstyr deretter. Ta hensyn til høyde, f.eks. under broer.

  • Komprimer ett jordlag om gangen. Se tabellen til høyre for informasjon om maksimal dybde. Hvert lag bidrar til den totale bærekapasiteten til jorda.
  • Ikke komprimer for mye.

  • Bruk komprimeringsindikatoren fra Husqvarna til å identifisere når jorden er perfekt komprimert (tilgjengelig som tilleggsutstyr for Husqvarna LG 400 og LG 504).

 

Maksimal dybde ved 4 omganger / for LP-ruller ved 8 omganger.


 Stein/makadem
 Sand/grus 
 Slam     Leire     Underfundament     Fundament 

 

Alle tall skal betraktes som antydende, ettersom jordsmonn kan variere og påvirke resultatene.