Vibrasjonskalkulator

For å beregne en eksponeringsverdi, A(8), må du starte ved å velge en kategori og deretter velge en modell. Kalkulatoren vises. Legg inn de estimerte daglige arbeidstidene til modellen i de hvite feltene, og klikk deretter på “Beregn”. Les resultatet for hvert verktøy i kolonnen for delvis daglig eksponering. Hvis du bruker flere verktøy, viser kalkulatoren verktøyenes samlede eksponeringsverdi i løpet av en hel arbeidsdag i cellen nedenfor kolonnen for delvis daglig eksponering. Merk at den daglige arbeidstiden omfatter både tiden føreren er eksponert for vibrasjoner og tiden der føreren ikke er eksponert for vibrasjoner (f.eks. ved pauser, vedlikehold, tankpåfyllinger osv.)

Samlet daglig vibrasjonseksponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrasjonseksponering under handlingsnivå. Ikke behov for ytterligere tiltak for å redusere eksponering.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibrasjon over handlingsnivå. Økt fare for å utvikle vibrasjonsrelaterte skader for brukeren. Se Husqvarnas anbefalinger og direktivet 2002/44/EF med retningslinjer for å redusere farer som følge av eksponering for vibrasjoner.
A(8) > 5.0 m/s²
Daglig vibrasjonsnivå overstiger grenseverdien for eksponering. Reduser daglig arbeidstid og/eller bruk maskin med lavere ekvivalent vibrasjonsnivå.