5.1 Den unike fjernkontrollen


Fjernkontroll

DXR-fjernkontrollen er lett og har et batteri med høy kapasitet. Fjernkontrollen har toveiskommunikasjon og er intuitiv og svært brukervennlig, selv for personer uten lang erfaring. Fargeskjermen gir operatørene god oversikt over alle parametere for maskinen. Det er veldig enkelt å endre parametere, som responstid og språk, takket være tilbakemeldingene som skjermen viser operatøren.


Fargeskjermen gir operatørene god oversikt over alle parametere for maskinen. Det er veldig enkelt å endre parametere, som responstid og språk, slik at du får den ønskede virkemåten.

Det ergonomiske systemet gjør det svært enkelt å ta av og sette på fjernkontrollen. Det gjør det også mulig å jobbe i lengre perioder uten utmattelse.

5.2 Kjøre eksterne verktøy


Alle DXR roboter kan brukes som en kraftkilde for eksterne hydraulikkverktøy, som håndsager og boremotorer.

Et eksternt verktøy gjør det enkelt for operatøren å justere trykk og strømning til det eksternt tilkoblede verktøyet. Velg riktig trykk for og strømning til det eksterne verktøyet, og trykk på aktiveringskontrollen for å slå på verktøyet.

5.3 Krypemodus


Klatre med krypemodus

Alle DXR-roboter kan kjøres i to driftsmoduser, arbeid og transport. Det er også tre undermoduser; enhånds, tohånds og krypemodus. De ulike modusene gir ulike funksjoner på kontrollene på fjernkontrollen for å forenkle arbeidet du utfører. Krypemodus brukes når du ønsker å bestige en bratt haug med materiale, og lar deg kontrollere armen samtidig som du kjører maskinen fremover. På denne måten kan du bruke armen som hjelp til å trekke DXR opp mens du kjører den fremover.

5.4 Enhåndstransport


Enhåndstransport

Alle DXR-er kan kjøres i to driftsmoduser, arbeid og transport. Det er også tre undermoduser; enhånds, tohånds og krypemodus. De ulike modusene gir ulike funksjoner på kontrollene på fjernkontrollen for å forenkle arbeidet du utfører. DXR i transportmodus er enklere å transportere til og fra arbeidsstedet, siden du kan styre maskinen med én hånd. Det gir deg én hånd fri til å flytte kabler eller gjøre andre ting mens du styrer roboten.

5.5 Dust reduction kit


The dust reduction kit used on Husqvarna DXR's binds dust with water and greatly reduces the amount of dust particles in the air.

5.6 Individuelt kontrollerte utliggere


Individuelt kontrollerte utliggere

Alle DXR-roboter (som har doserblader) har individuelt kontrollerte utliggere, perfekte til posisjonering av maskinen på ujevne underlag og på trange steder. Dette, kombinert med et stort fotavtrykk, gir suveren stabilitet og mulighet til høy arbeidsbelastning på ulike underlag.

5.7 Konfigurering av styrespakmønster


Velg den perfekte styrespakkonfigurasjonen

Styrespakmønsteret endrer virkemåten til fjernkontrollen. Operatøren kan velge mellom tre mønstre. Hvis standardmodusen, gravelaster, ikke oppfyller operatørens forventninger, er det enkelt å bytte til hvilken som helst av de andre modusene.

5.8 Justerbare verktøy


Verktøy som er enkle å justere

Med den intuitive menyen på fjernkontrollen kan du enkelt justere innstillingene i henhold til arbeidsverktøyet du bruker.

Alle standardverktøyene som vi leverer for DXR, har en tilsvarende programvare der trykk og strømning er stilt inn i henhold til produsentens anbefalinger. Operatøren kan enkelt finjustere verktøy. Det muliggjør enkel bruk av ikke-standard verktøy sammen med DXR.

FORSIKTIG! Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Du bør også lese og forstå bruksanvisningen som følger med verktøyet. Kontroller at verktøyets og maskinens spesifikasjoner (vekt, hydraulikktrykk, strømning osv.) er kompatible.

Maskinen skal bare brukes med verktøy eller tilbehør som leveres av Husqvarna.

5.9 Trange steder


Perfekt til trange områder

DXR-robotene er utformet for å være enkle å manøvrere i trange områder. De individuelt kontrollerte utliggerne er perfekte for å få maskinen stabil, selv på trange steder.

5.10 Belteutvidere


Få økt stabilitet ved hjelp av belteutvidere

Hvis du trenger mer stabilitet for å kjøre maskinen på ujevnt underlag, kan det være et godt alternativ å bruke belteutvidere. Maskiner i 200–300-seriene kan utstyres med belteutvidere. Denne videoen viser hvor enkelt og raskt det er å montere og demontere dem.

Beltene kan justeres fra standardbredden på 780 mm til 1110 mm.

5.11 Manuell beltestramming


Strammingen av beltene endres kontinuerlig under levetiden til beltene og bruken av maskinen. Riktig stramming er viktig for levetiden til beltene. For at du skal spare tid på justering av strammingen og spare penger på slitte belter, har alle DXR-roboter automatisk stramming. Slik strammer du raskt og enkelt DXR-beltene.

Stramme beltene:

  • Senk utliggerne/doserbladene. La maskinen hvile på utliggerne/doserbladene.
  • Fjern inspeksjonsluken. (DXR270, DXR300, DXR310)
  • Trekk ventilen ut, og drei den en kvart omdreining for å låse den i åpen stilling.
  • Skyv strammehjulet mot midten.
  • Roter ventilen, og slipp den tilbake på plass.
Automatisk beltestramming kan gjøres på to måter.

  1. Beltene kan strammes automatisk på fanen Track tension (Beltestramming) på servicemenyen. Hold inne valgtasten for å aktivere beltestrammingen.
  2. Larveføttene strammes automatisk når utliggerne/bulldoserbladene løftes.
For mer informasjon om service og vedlikehold angående beltestramming kan du klikke på den følgende koblingen til DXR-bruksanvisningen.

5.12 Servicekontrollenhet


Ha en reserve for fjernkontrollen

Når du tar med deg DXR til et arbeidssted der tiden er knapp, og tidsfristen må overholdes, bør du ta høyde for at ting ikke alltid går som planlagt. For slike bruksområder er det lurt at du forsikrer deg om at du alltid kan flytte DXR fra arbeidsstedet selv om det skjer noe uventet, for eksempel at du forlegger fjernkontrollen. Da er det en god idé å skaffe en servicekontroller som reserve, slik at du alltid kan komme deg ut før neste fase i arbeidet må starte, f.eks. i en smelteovn. Hvis du har mer enn én DXR-robot, er dette en enda bedre investering, siden dette tilbehøret passer til alle DXR-roboter. Servicekontrolleren kan ikke brukes til arbeid med maskinen, bare til transport.

Slik kobler du servicekontrolleren til DXR-roboten.