Calculator de vibrații

Pentru a calcula o valoare de expunere A(8), începeți prin a selecta o categorie și apoi selectați un model; va apărea calculatorul. Este suficient să introduceți timpul zilnic estimat de lucru conform modelului specificat în câmpurile goale și să faceți clic pe “Calculate” (Calcul). Citiți rezultatul pentru fiecare motounealtă în coloana cu expuneri zilnice parțiale. Dacă utilizați mai multe motounelte, calculatorul va calcula valoarea de expunere la vibrații cumulată pentru întreaga zi a acestora, într-o celulă aflată sub coloana cu expunerile zilnice parțiale. Rețineți că timpul zilnic de lucru include atât timpul în care operatorul este expus la vibrații, cât și timpul de lucru fără expunere la vibrații (pauzele, lucrările de întreținere, alimentarea cu combustibil etc.).

Expunere acumulată zilnic la vibraţii m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Expunere zilnică la vibraţii sub nivelul de acţiune. Nu este nevoie de măsuri suplimentare pentru reducerea expunerii.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Nivel de vibraţii zilnice în timpul funcţionării. Riscul crescut pentru dezvoltarea vibrațiilor este corelat cu afecţiuni ale utilizatorului. Consultaţi recomandările Husqvarna şi Directiva 2002/44/CE pentru instrucţiuni de reducere a riscurilor expunerii la vibraţii.
A(8) > 5.0 m/s²
Expunerea zilnică la vibraţii depăşeşte valoarea limită a expunerii. Reduceţi timpul de lucru zilnic şi/sau utilizaţi un utilaj cu nivel echivalent de vibraţii mai redus.