Declarația REACH – Articolul 33

REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice”) este un cadru de reglementare a substanțelor chimice în Uniunea Europeană care a intrat în vigoare pe 1 iunie 2007.

Articolul 33, Comunicarea informațiilor privind substanțele în cadrul articolelor

Grupul Husqvarna vă transmite următoarele informații despre substanțele identificate de Agenția europeană pentru produse chimice drept substanțe supuse autorizării, incluse în Anexa XIV din REACH (așa-numita Listă a substanțelor candidate), într-o concentrație de peste 0,1% procent de masă în articole.