Condiții de utilizare

Husqvarna apreciază interesul dvs. pentru compania și produsele noastre. Vă solicităm și vă încurajăm să citiți aceste Condiții de utilizare înainte de a utiliza Site-ul. Utilizând Site-ul vă angajați să respectați Condițiile.

Informaţii generale

Acest site web și site-urile subordonate acestuia (numite împreună „Site”) sunt publicate și întreținute de Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH sau companiile, filialele sau sucursalele (denumite împreună HUSQVARNA) din grupul său. Utilizarea Site-ului de către dvs. este supusă unui acord legal între dvs. și HUSQVARNA („Acord”). În continuare sunt prezentate condițiile prezentului Acord („Condițiile”). Utilizând acest Site, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat Condițiile și documentele corelate. Este important să citiți Condițiile cu atenție. Dacă nu sunteți de acord cu Condițiile și documentele asociate, nu aveți dreptul să utilizați Site-ul.

Terms of use

În conformitate cu Termenii impuși prin prezentul acord, HUSQVARNA vă acordă dreptul non-exclusiv, netransferabil, limitat de a accesa, utiliza și afișa prezentul Site și materialele de pe acesta. Dvs. sunteți de acord să nu întrerupeți sau să încercați să întrerupeți în niciun mod funcționarea Site-ului.

HUSQVARNA vă autorizează să vizualizați și să descărcați informațiile („Materiale”) de pe Site pentru utilizare personală, necomercială, cu excepția situațiilor în care se exprimă explicit altfel în Buletinul de știri pentru medii sociale Husqvarna. Această autorizare nu reprezintă un transfer al titlului materialelor și al copiilor materialelor și este supusă următoarelor restricții: 1) dvs. trebuie să păstrați în toate exemplarele descărcate ale materialelor toate informațiile de copyright și alte informații proprietare conținute în Materiale; 2) dvs. nu puteți modifica Materialele în niciun mod și nu le puteți reproduce sau afișa public, executa, distribui sau comunica în niciun alt mod în scopuri publice sau comerciale; și 3) nu trebuie să transferați Materialele către nicio altă persoană, decât dacă o înștiințați cu privire la obligațiile care decurg din prezentul Acord și aceasta este de acord să le respecte. Sunteți de acord să respectați toate restricțiile suplimentare afișate pe Site, așa cum ar putea fi acestea actualizate la anumite intervale de timp.

Garanțiile acordate utilizatorului

Dvs. vă asumați responsabilitatea și garantați că utilizați Site-ul în conformitate cu aceste Condiții, inclusiv cu legile și prevederile prezentului Acord, și că veți respecta toate politicile și regulile de utilizare a Site-ului prezente și viitoare. Dvs. sunteți de acord că nu veți utiliza site-ul pentru: (a) a transmite mesaje spam sau nesolicitate; (b) a pretinde că reprezentați compania HUSQVARNA sau a vă asuma o identitate falsă sau a permite unui terț să își asume identitatea dvs.; (c) a falsifica anteturi sau a manipula în alt mod identificatorii pentru a masca originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului; (d) a vă declara fals legătura cu o persoană fizică sau juridică; (e) a acționa într-o manieră care afectează negativ abilitatea altor utilizatori de a utiliza site-ul; (f) a vă implica în activități care ar putea încălca legile în vigoare, (g) a posta sau transmite orice materiale care încalcă în orice mod drepturile altor persoane sau care sunt ilegale, abuzive, calomniatoare, vulgare sau supărătoare în alt mod sau care conțin reclame sau solicitări referitoare la servicii sau produse sau (h) a colecta sau stoca date personale despre alți utilizatori, cu excepția cazurilor în care sunteți autorizați de acei utilizatori în acest sens.

Confidențialitate

Informații despre practicile de confidențialitate ale HUSQVARNA, modul în care colectăm și gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care vă protejăm confidențialitatea pot fi găsite în Politica de confidențialitate HUSQVARNA https://privacyportal.husqvarnagroup.com/ro/privacy-notice/. Prin utilizarea acestui Site sunteți de acord ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie folosite în conformitate cu Politica de confidențialitate HUSQVARNA.

Modificările

HUSQVARNA își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, la discreție, orice porțiune a prezentului Acord, integral sau parțial, în orice moment și fără preaviz. Modificările aduse prezentului Acord vor intra în vigoare în momentul publicării pe Site. Continuarea utilizării Site-ului de către dvs. în urma publicării oricărei modificări a prezentului Acord va fi considerată a reprezenta acceptarea modificării respective.

Drepturi de proprietate intelectuală

Confirmați și sunteți de acord că toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, brevetele, know-how, informațiile confidențiale, drepturile la baza de date și drepturile la mărcile comerciale și proiectele înregistrate sau neînregistrate) de pe Site aparțin HUSQVARNA sau partenerilor săi licențiați. Portofoliul și drepturile de proprietate intelectuală care decurg din utilizarea acestor drepturi de proprietate intelectuală deținute de HUSQVARNA vor fi puse în aplicare de HUSQVARNA.

Prezentul Site și toate materialele sunt protejate prin legile drepturilor de autor și tratatele internaționale. Sunteți de acord să respectați toate legile internaționale privitoare la drepturile de autor când utilizați prezentul Site, inclusiv Materialele, și să nu permiteți copierea neautorizată a Materialelor. HUSQVARNA nu vă acordă niciun drept explicit sau implicit asupra niciunui brevet, proiect, marcă comercială, drept de autor sau secret comercial.

Dvs. sunteți de acord și confirmați că nu nu veți utiliza și nicio prevedere a prezentelor condiții nu vă acordă dreptul să utilizați mărcile comerciale, numele comerciale, mărcile de servicii, siglele, numele de domenii sau alte caracteristici distinctive ale mărcii HUSQVARNA, altele decât cele menționate explicit în lista de mărci comerciale HUSQVARNA.

Rețineți că orice informații, sugestii nesolicitate, idei sau alte materiale trimise vor fi considerate ca nefiind confidențiale și proprietare. Dacă trimiteți orice informații sau materiale, cu excepția declarației cu informații despre brevete, așa cum este descrisă în Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate, acordați companiei HUSQVARNA o licență nerestricționată, fără redevențe, irevocabilă și internațională pentru utilizarea, reproducerea, afișarea, executarea, modificarea, transmiterea și distribuirea acelor materiale și informații și, de asemenea, sunteți de acord că HUSQVARNA poate să utilizeze orice idei, concepte, know-how sau tehnici pe care ni le trimiteți în orice scop. Pentru informații suplimentare, consultați Politica Husqvarna cu privire la ideile nesolicitate.

Software

Orice software care ar putea fi disponibil pentru descărcare de pe acest site web („Software-ul”) este înregistrat prin copyright în numele companiei HUSQVARNA și/sau al furnizorilor săi.

Utilizarea Software-ului este guvernată de condițiile acordului cu utilizatorii finali, dacă există un astfel de acord, care însoțește Software-ul sau este integrat în acesta („Acordul de licență”). Dacă nu se specifică altfel în Acordul de licență, Software-ul este disponibil pentru descărcare numai de către utilizatori finali. Orice reproducere sau redistribuire a Software-ului care nu respectă Acordul de licență poate atrage pedepse civile și penale.

FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE MAI SUS MENȚIONATE, COPIEREA SAU REPRODUCEREA SOFTWARE-ULUI PE ORICE ALT SERVER SAU LA ORICE ALTĂ LOCAȚIE PENTRU REPRODUCERE SAU REDISTRIBUIRE ULTERIOARĂ ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPLICIT.

DACĂ EXISTĂ O GARANȚIE ACORDATĂ PENTRU SOFTWARE, ACEASTA ESTE ACORDATĂ NUMAI ÎN CONFORMITATE CU CONDIȚIILE ACORDULUI DE LICENȚĂ. CU EXCEPȚIA GARANȚIEI MENȚIONATE ÎN ACORDUL DE LICENȚIERE, HUSQVARNA DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE GARANȚIE ȘI CONDIȚIE REFERITOARE LA SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICATE ȘI CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE.

Alte site-uri web

Pentru comoditate, prezentul Site ar putea include legături către site-uri internet deținute, publicate și întreținute de terți. HUSQVARNA nu încearcă să monitorizeze Conținuturile site-urilor terțe, și nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea sau corectitudinea unor astfel de site-uri ale terților.

Legături externe către Site

Toate legăturile către Site trebuie aprobate în scris de HUSQVARNA, cu excepția că HUSQVARNA își exprimă acordul pentru legături în care: (i) legătura este formată numai din text și conține numai numele „HUSQVARNA”, fără mărci comerciale proprietare ale HUSQVARNA sau ale deținătorilor săi de licență; (ii) legătura este direct către www.husqvarna.com, nu către o subpagină; (iii) legătura, atunci când este accesată de un utilizator, afișează pagina pe ecran complet, într-o fereastră de browser completă și funcțională, nu într-un „cadru” de pe site-ul web pe care se află legătura; și (iv) aspectul, poziția și alte detalii ale legăturii nu crează impresia falsă că o entitate sau activitățile sau produsele sale sunt asociate cu compania HUSQVARNA sau sponsorizate de aceasta și nu afectează sau au un impact negativ asupra reputației asociate cu numele și mărcile comerciale ale companiei HUSQVARNA și ale afiliaților săi. HUSQVARNA își rezervă dreptul de a își revoca în orice moment consimțământul acordat pentru utilizarea legăturii.

Excluderea garanțiilor implicite

Deși am depus eforturi pentru a asigura acuratețea informațiilor și disponibilitatea site-ului, HUSQVARNA nu își asumă nicio responsabilitate corelată cu aceste aspecte. MATERIALELE POT CONȚINE INFORMAȚII INEXACTE ȘI GREȘELI DE DACTILOGRAFIERE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA SAU INTEGRALITATEA MATERIALELOR SAU CORECTITUDINEA ORICĂRUI SFAT, OPINIE, DECLARAȚIE SAU ALTĂ INFORMAȚIE AFIȘATĂ SAU DISTRIBUITĂ PE SITE. DVS. CONFIRMAȚI CĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RISCUL PENTRU URMAREA ORICĂREI ASTFEL DE OPINII, SFAT, DECLARAȚIE, MEMORANDUM SAU INFORMAȚIE. ÎNTREGUL CONȚINUT ESTE OFERIT „CA ATARE” ȘI „CONFORM DISPONIBILITĂȚII”. HUSQVARNA DECLINĂ EXPLICIT ORICE RESPONSABILITATE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE SAU CORELATE CU FUNCȚIONAREA SITE-ULUI SAU CU CONȚINUTUL. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA SECURITATEA ACESTUI SITE WEB. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAȚII TRIMISE AR PUTEA FI INTERCEPTATE. HUSQVARNA NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL WEB, SERVICIILE PRIN INTERMEDIUL CĂRORA ESTE PUBLICAT SITE-UL SAU COMUNICAȚIILE ELECTRONICE TRIMISE DE HUSQVARNA NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE ELEMENTE PERICULOASE. ORICE ASTFEL DE RESPONSABILITATE, GARANȚIE ȘI CONDIȚIE ESTE EXCLUSĂ, CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR ÎN CARE LEGEA INTERZICE EXCLUDEREA. ACEASTĂ EXCLUDERE A GARANȚIILOR IMPLICITE SE VA APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ.

Informațiile publicate pe site-ul web pot conține referințe sau referințe indirecte la produse, servicii etc. HUSQVARNA care nu sunt anunțate sau disponibile în țara dvs. Acuratețea acestor informații nu poate fi garantată, în special din cauza faptului că aceste informații se pot schimba, iar cerințele specifice sau disponibilitatea nu presupun că HUSQVARNA intenționează să anunțe astfel de produse, servicii, etc. în țara dvs. Contactați dealerul local pentru detalii complete despre produsele, serviciile etc. disponibile pentru dvs. și pe care le puteți comanda. HUSQVARNA își rezervă dreptul, după cum crede de cuviință, să schimbe, modifice, adauge și/sau retragă orice produs, serviciu, etc. în orice moment și fără înștiințare prealabilă.

Limitarea responsabilității

HUSQVARNA NU VA FI ÎN NICIO SITUAȚIE RESPONSABILĂ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, CONSECVENȚIALE SAU PUNITIVE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, DAUNE SURVENITE DIN PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR DE AFACERI, CONTRACTE, VENITURI, DATE, INFORMAȚII SAU INACTIVITATE) CARE REZULTĂ SAU DECURG DIN SAU SUNT CORELATE CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA PREZENTUL SITE SAU CONȚINUTUL CU SAU FĂRĂ LEGĂTURĂ CU PREZENȚII TERMENI, CHIAR DACĂ HUSQVARNA A FOST ÎNȘTIINȚATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ÎN PLUS FAȚĂ DE CONDIȚIILE IMPUSE ÎN PREZENTUL ACORD, HUSQVARNA NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RESPONSABILĂ PENTRU NICIO EROARE, LIPSĂ DE ACURATEȚE, OMISIUNE SAU ALTE DEFECTE, LIPSE DE SINCRONIZARE SAU LIPSĂ DE AUTENTICITATE A ORICĂROR INFORMAȚII DE PE PREZENTUL SITE. ACESTE LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚII SE VOR APLICA ȘI CU PRIVIRE LA ORICE SITE TERȚ.

Declarație referitoare la jurisdicție

Prezentul Site este controlat, întreținut și administrat de HUSQVARNA de la birourile sale din Suedia. HUSQVARNA nu garantează că materialele de pe prezentul Site sunt aplicabile sau disponibile pentru utilizare la alte locații decât Suedia. Accesarea Site-ului din zone în care conținutul Site-ului este ilegal este interzisă. Dacă accesați acest Site din alte locații decât din Suedia, sunteți responsabil(ă) pentru respectarea legilor locale. Legile din Regatul Suediei vor guverna prezentul Acord, fără a intra în conflict cu prevederile legale din alte țări. Tribunalul din Stockholm va avea jurisdicție exclusivă în prima instanță a oricărui litigiu care decurge din prezentul Acord.

Prezentul document a fost actualizat la 24/05/18.