Kalkulator vibracija

Da biste izračunali vrednost izloženosti A(8), počnite s odabirom kategorije i nakon toga odaberite model; pojaviće se kalkulator. Jednostavno unesite procenjeno dnevno radno vreme određenog modela u belo polje i zatim kliknite na „Izračunaj“. Pročitajte rezultat za svaki alat iz kolone delimične dnevne izloženosti. Ako koristite više alata, kalkulator će izračunati akumuliranu dnevnu izloženost alata tokom celog radnog dana u ćeliji ispod kolone delimične dnevne izloženosti. Imajte na umu da dnevno radno vreme uključuje i vreme kada je operater izložen vibracijama i vreme bez izloženosti vibracijama. (Prekidi, održavanje, punjenje rezervoara itd.)

Akumulirana dnevna izloženost vibracijama m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Svakodnevna izloženost vibracijama ispod nivoa akcije. Nema potrebe za daljim merama za smanjenje izloženosti.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Svakodnevne vibracije preko nivoa akcije. Povećani rizik za razvoj bolesti povezanih sa vibracijama za operatera. Pogledajte Husqvarna preporuke i Direktivu 2002/44 /EC za smernice koje se tiču smanjenja opasnosti od izloženosti vibracijama.
A(8) > 5.0 m/s²
Svakodnevna izloženost vibracijama premašuje graničnu vrednost izloženosti. Smanjite dnevno radno vreme i / ili koristite mašinu sa nižim ekvivalentnim nivoom vibracija.