Píly a diamantové kotúče Husqvarna Soff-Cut® na veľmi skoré pílenie škár v betóne

Husqvarna Soff-Cut® je systém vyvinutý na mimoriadne skoré rezanie kontrakčných škár po liatí betónových platní. Je to optimálne riešenie na minimalizáciu rizika náhodného praskania, ktoré patrí medzi najnákladnejšie a najnepríjemnejšie problémy, s ktorými sa stretávajú betonári. Hlavnými výhodami sú vysoká produktivita v kombinácii s možnosťou betónovať a rezať ten istý deň. Rovné, plytké rezy s ostrými okrajmi sú tiež zárukou dobre vyzerajúceho výsledku.

„So systémom Soff-Cut® môžete začať s rezaním kontrakčných škár už jednu hodinu po dokončení!“


Erik Edvardsson, globálny manažér pre produkty Soff-Cut®

Obmedzte náhodné praskanie pomocou plytkého rezu – už jednu hodinu po betónovaní

Systém suchého rezania Soff-Cut® Ultra Early Entry™ minimalizuje riziko náhodných prasklín v betóne. Systém Soff-Cut® predstavuje optimálny spôsob, ako obmedziť náhodné praskanie rezaním riadených škár v rámci procesu povrchovej úpravy v zelenej zóne. Vďaka veľmi skorému rezaniu môžete obmedziť praskanie v platniach do hrúbky 9 palcov, s minimálnou hĺbkou iba 1 palec.

Problém

Keď sa betón hydratuje a začína tuhnúť, vzniká v ňom vnútorné napätie. Cieľom pri obmedzovaní praskania je uvoľniť toto napätie skôr, ako spôsobí náhodné praskliny.

Riešenie

So systémom Husqvarna Soff-Cut® Ultra Early Entry™ na rezanie za sucha sa škáry režú v zelenej zóne – počas prvej alebo druhej hodiny po dokončení. Technológia Husqvarna Soff-Cut® je založená na kombinácii kotúča Soff-Cut® a klznej dosky. Rezací pohyb kotúča smerom nahor v kombinácii s klznou doskou, ktorá tlačí na povrch, zabraňuje odlamovaniu a drveniu betónu. Systém Soff-Cut® umožňuje rezanie v zelenej zóne v rámci procesu dokončovania a účinne obmedzuje praskanie spôsobené zmršťovaním betónu

Bližší pohľad na skoré rezanie škár

1. Systém je zameraný na vytváranie rezov systémom Ultra Early Entry™ počas zelenej zóny betónu. Iba systém Soff-Cut® umožňuje stavbárovi vytvoriť riadené škáry vtedy, keď sa betón potrebuje uvoľniť najviac, počas prvých dvoch hodín po dokončení a pred ukončením tuhnutia, čiže počas tzv. zelenej zóny.

2. Keď sa dokončí povrchová úprava betónu a betón začne tuhnúť, začne sa hydratovať a hromadí sa v ňom vnútorné napätie, ktoré môže spôsobiť prasknutie betónu.

3. Zelená zóna predstavuje vhodný čas na rezanie betónu skôr, než bude mať šancu uvoľniť nahromadené napätie vo forme náhodnej praskliny, v čase medzi začiatkom a ukončením tuhnutia. Najpodstatnejšie je dobré načasovanie rezu.
4. Z dôvodu optimalizácie rezania v zelenej zóne sú píly Soff-Cut® vybavené kotúčovým blokom, ochrannou klznou doskou a diamantovým kotúčom Soff-Cut®. Táto kombinácia odlišuje systém Ultra Early Entry™ od ostatných píl na skoré rezanie. Klzná doska sa dá ľahko pripojiť k dvom odpruženým piestom v spodnej časti kotúčového bloku.

5. Jedinečná konštrukcia kotúčového bloku udržuje tlak na povrch betónu počas rezania kotúčom. Tak ako pri všetkých pílach, hĺbka rezania bude kolísať, keď sa bude diamantový kotúč zarezávať do kameniva. Na rozdiel od ostatných píl však konštrukcia piestov kotúčového bloku umožňuje klznej doske nestále udržiavať správny tlak na betón, takže rez bude kvalitný.

6. Použitím tohto systému sa eliminuje náhodné praskanie. Napätie sa vždy uvoľní pod rezom, presne na mieste určenom stavbárom. Rezanie v zelenej zóne umožňuje plytkejší rez, čím sa dosahuje lepšia väzba kameniva a sila platne a minimalizuje sa množstvo škárovej výplne, ktoré môže byť potrebné.

navigationProducts

S vlastným pohonom

Zatlačiť

navigationTools

Kotúče Soff-Cut XL zaisťujú efektívne a stabilné rezanie

Máme rozsah špeciálne navrhnutých diamantových kotúčov Soff-Cut® pre včasný prienik do betónu. Tieto kotúče umožňujú vysoko efektívnu, stabilnú a pohodlnú prácu v čadičovom, rohovcovom, kremennom a vápencovom betóne. Ku každému kotúču sa dodáva ochranná klzná doska. To umožňuje rezanie ten istý deň bez odlamovania a drvenia.

Zlaté

Diamantové nástroje Husqvarna vyvinuté na intenzívne profesionálne používanie v špecializovaných aplikáciách. Umožňuje dosiahnuť maximálnu rýchlosť rezania a odolnosť voči opotrebovaniu pri intenzívnom rezaní. Do tejto triedy kvality patria všetky kotúče Soff-Cut® XL.

Odstávka 0 %, spokojnosť 100 % – to je náš cieľ

Vysoká produktivita nezáleží iba od spôsobu skorého rezania škár alebo výkonnosti stroja. Závisí aj od času prevádzkyschopnosti. A kľúčom k maximálnej prevádzkyschopnosti je rýchla podpora s potrebnými znalosťami a orientáciou na zákazníka. Z tohto dôvodu ponúka spoločnosť Husqvarna globálnu servisnú sieť so silným lokálnym zázemím.

V našich zákazníckych a servisných strediskách pracujú vysokokvalifikovaní zamestnanci. Keď budete potrebovať diamantový nástroj, nové zariadenie, technický servis alebo odborné poradenstvo, stačí sa telefonicky obrátiť na spoločnosť Husqvarna.

„Zariadenia Husqvarna používame z dôvodu poskytovanej podpory“


Joe Johnson, Texas cutting & coring, Austin

navigationAccessories

Chcete zariadenie, ktoré vám uľahčí prácu. Malo by sa jednoducho nakladať a vykladať, malo by vydržať hrubé zaobchádzanie, malo by sa jednoducho inštalovať a demontovať a, samozrejme, malo by sa dať bezproblémovo a efektívne používať. Diamantové nástroje a zariadenia by mali byť medzi sebou zladené a mali by vám pomáhať dokončiť prácu rýchlo, efektívne a ziskovo.
Keď v spoločnosti Husqvarna vyvíjame naše produkty, nezameriavame sa iba na hrubú silu. Berieme používateľa, stroj a diamantový nástroj ako jeden celok a snažíme sa dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi výkonom a použiteľnosťou. Minimalizovanie času zostavenia vždy znamená maximalizovanie produktívneho času.

navigationWheretobuy

Kde kúpiť
NÁJDITE PREDAJCU VO SVOJOM OKOLÍ
Môže byť potrebné povoliť prehliadaču používať vašu aktuálnu polohu
Kontakty nájdete pomocou vyhľadávania, ktoré môžete uskutočniť vyššie, alebo priblížením mapy.