Kalkulátor vibrácií

Ak chcete vypočítať hodnotu vystavenia A(8), začnite výberom kategórie a vyberte model. Následne sa zobrazí kalkulátor. Jednoducho zadajte predpokladaný denný čas používania konkrétneho modelu do bielych polí a kliknite na možnosť “Vypočítať”. Výsledky môžete nájsť v stĺpci pre čiastkovú hodnotu denného vystavenia. Pokiaľ používate viacero zariadení, kalkulátor vypočíta hromadnú hodnotu vystavenia vibráciám pre zariadenie počas celého pracovného dňa a zobrazí ju v bunke pod stĺpcom s čiastkovou hodnotou denného vystavenia. Upozorňujeme, že denná pracovná doba zahŕňa čas, kedy je operátor vystavený vibráciám, aj čas bez vystavenia vibráciám. (Prestávky, údržba, plnenie nádrže a pod.).

Akumulované denné vystavenie vibráciám m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Denné vystavenie vibráciám pod Akčnou hladinou. Nie sú potrebné ďalšie opatrenia pre zníženie vystavenia.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Denné vibrácie nad Akčnou hladinou. Zvýšené riziko vzniku chorôb operátora spojených s vibráciami. Pozrite si odporúčania spoločnosti Husqvarna a Smernicu 2002/44/ES, kde nájdete pokyny pre zníženie rizík spôsobených vystaveniu vibráciám.
A(8) > 5.0 m/s²
Denné vystavenie vibráciám presahuje Limitnú hodnotu vystavenia. Znížte denný pracovný čas a/alebo použite stroj s nižšou ekvivalentnou hladinou vibrácií.