Husqvarna diamantwire, klingor, borr och slipsegment

Sten, betong och stål är några av de hårdaste byggnadsmaterial som vi känner till. För att hantera dessa element med maximal precision behöver du något ännu hårdare – en diamantklinga eller ett diamantborr från Husqvarna, världens ledande producent.

Ett diamantverktyg från Husqvarna är alltid ett säkert val. Vi levererar över nio miljoner diamantverktyg varje år – sågklingor, borr, wire och slipverktyg – till specialistoperatörer, entreprenörer, hantverkare och maskinuthyrningsföretag världen över.

Det är emellertid svårt att bedöma kvalitet och prestanda hos ett diamantverktyg genom att bara titta på det. Det finns en mängd olika verktyg, modeller och varumärken att välja mellan, vilket gör det svårt att veta vilket verktyg man ska välja för ett visst jobb.

Diamantverktyg för alla lägen

Som specialist inom betonghåltagning arbetar du heltid med stora håltagningsjobb och har helt andra krav på utrustningen än exempelvis en entreprenör som ägnar sig åt platt- eller rörläggning och bara använder håltagningsutrustning då och då. I syfte att hjälpa dig att hitta bäst verktyg för jobbet levereras Husqvarnas diamantverktyg med tre olika specifikationer: Guld, silver och brons.

”Diamantverktygen från Husqvarna blir bara bättre och bättre. – I synnerhet klingorna som inriktas på höga prestanda eller hög kaphastighet.”


Gilles Poulet, CMO, Grenoble France

Guld

Husqvarna Elite-Cut-klingor, Elite-Drill-borrkronor och Elite-Grind-segment är diamantverktygen för specialistentreprenörer. Utvecklade för intensiv användning i specialisttillämpningar. Ger maximal hastighet och hållbarhet vid tung kapning och borrning.

Silver

Husqvarna Vari-Cut-klingor, Vari-Drill-borrkronor och Vari-Grind-segment är diamantverktygen för den generella entreprenören. Utvecklade för yrkesmässig användning i mångsidiga tillämpningar. Ger hög kaphastighet och slitstyrka vid all kapning och borrning.

Brons

Husqvarna Tacti-Cut-klingor, Tacti-Drill-borrkronor och Tacti-Grind-segment är diamantverktygen för tillfälliga användare. Ger bra balans mellan prestanda och pris i vanliga tillämpningar inom betonghåltagning.

Serie med en klinga som kapar allt från rör till marksten

Vari-Cut är en förstklassig serie diamantklingor som har konstruerats för att kapa nästan allt som en vanlig entreprenör stöter på under en arbetsdag. Du kan kapa rör och armeringsjärn lika enkelt som tegelstenar, block och betongplattor. När vi utvecklade Vari-Cut använde vi all vår kunskap inom håltagning för att ge dig bästa möjliga klinga för pengarna. Husqvarna Vari-Cut -klingor är det perfekta valet för tillämpningar inom allmän handhållen kapning, golvsågning och bänksågning.

“Ökad kaphastighet och klinglivslängd till ett något högre inköpspris har bevisat sitt värde för våra kunder. Vari-Cut-klingorna har blivit utmärkta tillägg till vår produktblandning och har visat att värde kan vara viktigare än kostnad.”


Craig Macfarlane jr. Clayton Block Company

Diamantverktyg för alla byggnadstillämpningar

Så här fungerar diamantverktyg

Diamanter ”kapar” faktiskt inte som en kniv – de slipar. Under kapningsprocessen exponeras enskilda diamantkristaller på ytterkanterna och sidorna på diamantsegmenten eller omkretsen. De exponerade ytdiamanterna utför sliparbetet. Metallmatrisen låser varje diamant på plats. Bakom varje exponerad diamant finns en ”fästsvans” som hjälper till att stötta diamanten.

Exponerade ytdiamanter repar materialet och slipar det till ett fint pulver. Inbäddade diamanter stannar kvar under ytan. Exponerade diamanter spräcks eller splittras när de kapar och bryts ned i ännu mindre delar. Hårda, täta material medför att diamanterna splittras ännu snabbare.

Materialet börjar även nöta bort metallmatrisen till följd av slitage. Högslipande material gör att matrisen slits snabbare, vilket medför att nya diamantlager exponeras för att fortsätta med kapningen. Den kontinuerliga slipnings- och nötningsprocessen fortsätter tills klingan är ”utsliten”. Ibland kan en liten oanvändbar del av segmenten eller omkretsen kvarstå.

Kostnadseffektiva verktygstips

1. Innan du börjar

Fastställ vad som är viktigast: det inledande priset för verktyget eller kostnad per meter. För mindre jobb eller sporadisk användning kan ett verktyg till lågt pris vara att föredra. För större jobb eller vid regelbunden användning är ett verktyg till högre pris faktiskt mindre dyrt att använda eftersom det ger lägsta möjliga kostnad per meter.

För verkligt stora jobb är lägsta möjliga kapningskostnad (kostnad per meter/fot) vanligen mycket viktigare än inköpspriset. Husqvarna har ett klassificeringssystem som hjälper dig att identifiera verktygens olika prestandanivåer.

2. Känn till din utrustnings typ och effekt

Kommer du att använda en kapmaskin med 5 hk eller en väggsåg med 70 hk? Svaret har ytterst hög påverkan på valet av diamantklinga. Klingans storlek, huruvida du använder en klinga för våt- eller torrkapning och det varvtal som krävs för att snurra klingan beror på utrustningen.

3. Identifiera vad du kapar

Den viktigaste faktorn vid val av klinga är att korrekt identifiera det material som ska kapas. Det har en direkt påverkan på kaphastigheten och klingans livslängd. När du känner till materialet hittar du rätt verktyg med hjälp av våra rekommendationsdiagram för diamantverktyg.

De flesta klingor från Husqvarna är applicerbara på flera olika material. För maximala prestanda (kaphastighet och livslängd) ska materialet matchas med klingan med så hög noggrannhet som möjligt. En allmän regel är att fastställa vilket material som ska kapas oftast eller det material för vilket topprestanda för klingan är viktigast.

4. Välj våt- eller torrkapning

Valet av våt- eller torrkapning kan bero på användarpreferens eller vad som krävs för arbetet. Våtkapning är vanligen att föredra eftersom du kan kapa djupare när vatten används som kylmedel. För kakel- eller bänksågar kan klingor för antingen våt- eller torrkapning användas. För kapmaskiner är klingor för torrkapning mer populära, men de används ofta i vått tillstånd för att minimera damm. Klingor för våtkapning MÅSTE användas med vatten. Klingor för torrkapning måste användas ANTINGEN i torrt ELLER vått tillstånd, beroende på arbetet och utrustningen.
För en professionell entreprenör är hög tillgänglighet och snabb leverans ofta mycket viktiga framgångsfaktorer. Om du är i trängande behov av ett diamantverktyg eller kvalificerad rådgivning är ditt närmaste Husqvarna-servicecenter inte längre än ett telefonsamtal bort

Här träffar du kunnig och engagerad personal som kan din bransch och förstår dina specifika förhållanden. Många av våra personalmedlemmar har själva varit professionella entreprenörer och tycker om att arbeta som aktivt medverkande konsulter. Deras erfarenhet, branschkunskap, produktkännedom och serviceinriktning medför utmärkt support till dig.
Det verktyg eller den apparat som du behöver finns normalt i lager för omedelbar leverans. Det finns även en komplett verkstad som både kan serva din utrustning, renovera dina verktyg och tillverka ett anpassat diamantverktyg om du har särskilda krav.
Köp/Serva
Hitta ett serviceställe nära dig
Du kan behöva acceptera att webbläsaren ska använda din aktuella plats
Hitta kontakter genom att söka ovan eller zooma in på kartan.