Utrustningsgaranti i guldklass

Ny utrustning som säljs av Husqvarna garanteras vara fri från tillverkningsfel vid normal användning under en period på ett (1) år från det datum den köptes av den ursprungliga kunden*. Komponenttillverkare erbjuder separata garantiperioder. Ring teknisk service på 800-365-5040 för fullständig information.

Husqvarnas åtagande enligt denna garanti är uttryckligen begränsat till utbyte eller reparation hos Husqvarna Construction Products, eller på en serviceverkstad som utsetts av oss, av den del eller de delar som vid inspektion visat sig vara defekta.

Denna garanti gäller inte för fel orsakade av skador, orimlig användning, felaktiga reparationer utförda av andra eller defekter orsakade av underlåtenhet att utföra rimligt underhåll medan konsumenten innehar produkten. Vidare upphör garantin att gälla om produkten, eller någon av dess komponenter, ändras eller modifieras av konsumenten eller om produkten används på olämpligt sätt eller med en klinga som inte har rekommenderats av tillverkaren.

(*) Husqvarna erbjuder 1 års garanti på all utrustning med följande undantag:

 • Stora golvsågar – 2 år (diesel- och bensindrivna golvsågar > 30 hk) 
 • DM 280/DM 340/DM 650 kärnborrmotorer – 2 år
 • K 760/K 970/K 6500 (alla PRIMETM-varianter) kapmaskiner – 1 år
 • Alla andra kapmaskiner – 3 månader
 • KV03 vagn för kapmaskin – 3 månader
 • Knivkoppling på stora golvsågar – 6 månader
 • PG 530/PG 680/PG 820 (alla varianter, inklusive RC) – 2 år, eller 1 000 timmar (det som inträffar först)
 • 390 Soff-Cut® elektrisk såg – 3 månader

Slitdelar som inte täcks av garantin:

 • Band
 • Lagringar**
 • Vagnshjul
 • Filter
 • Hjul***
 • Slitskivor
 • Tändstift 

  (**) Förutom IntelliSeal System
  (***) Förutom delaminering

Garanti för diamantverktyg

Garanti för lasersvetsad klinga/borr 
Om lasersvetsningen eller diffusionsbindningen mellan segmentet och kärnan eller cylindern går sönder under klingans eller borrets normala livslängd kommer klingan eller borret att ersättas UTAN EXTRA KOSTNAD.

Garanti för hårdlödd klinga/borr 
Om den hårdlödda bindningen mellan segmentet och kärnan eller cylindern går sönder inom de första 0,050 tummen av segmentslitage kommer klingan eller borret att repareras eller ersättas UTAN EXTRA KOSTNAD.

Garanti för helbanad klinga 
Om bindningen mellan diamantbanan och kärnan går sönder under klingans normala livslängd kommer klingan att ersättas utan extra kostnad.

Dessa garantier omfattar inte ovarsam hantering eller felanvändning av klingan eller borret. Vårt åtagande enligt denna garanti är uttryckligen begränsat till utbyte eller reparation hos en Husqvarna-anläggning i Columbia, South Carolina eller på en serviceverkstad som utsetts av oss, av den del eller de delar som vid inspektion visat sig vara defekta.