Vibrationsberäkning

Du kan beräkna ett A(8)-exponeringsvärde genom att välja en kategori och därefter en modell. Därefter visas räknaren. Ange helt enkelt den angivna modellens uppskattade dagliga arbetstider i de vita fälten och klicka sedan på “Calculate” (Beräkna). I kolumnen för partiell daglig exponering ser du resultatet för de olika verktygen. Om du använder flera verktyg beräknas verktygens’ ackumulerade dagliga vibrationsexponering under hela arbetsdagen i cellen nedanför kolumnen för partiell daglig exponering. Observera att den dagliga arbetstiden inkluderar både tiden då operatören utsätts för vibrationer och tiden utan vibrationsexponering. (Avbrott, underhåll, tankpåfyllning, osv).

Ackumulerad daglig vibrationsexponering m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Daglig vibrationsexponering under gränsvärdet. Inget behov av vidare åtgärder för att minska exponeringen.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Daglig vibration under gränsvärdet. Ökad risk för att operatören drabbas av vibrationsrelaterade skador. I Husqvarnas rekommendationer och direktiv 2002/44/EG finns det riktlinjer för att minska farorna med vibrationsexponering.
A(8) > 5.0 m/s²
Den dagliga vibrationsexponeringen överskrider gränsvärdet för exponering. Minska arbetsdagens längd och/eller använd en maskin med lägre vibrationsnivå.