Nu tar vi täten i kampen mot damm och slam

Kapning, borrning, slipning och demolering av betong, tegel och andra hårda byggmaterial skapar damm och slam. Ju produktivare du är, desto mer damm och slam producerar du. Allt måste avlägsnas på ett säkert och effektivt sätt för att skydda dig och ditt team från dammexponering, reducera onödigt slitage på din utrustning och minimera den tid som krävs för städning efter avslutat arbete.

Som en av världens ledande leverantörer av lätt byggutrustning har Husqvarna den största möjligheten att leverera den bästa helhetslösningen för effektiv damm- och slamhantering.
Det är därför vi nu fullständigt integrerar en av världens bästa utrustningar för damm- och slamhantering i våra produkt- och serviceerbjudanden.

Med Husqvarnas högpresterande systemlösning kan du vara säker på att damm och slam hanteras på ett smartare, säkrare och mer effektivt sätt. Från källa till avfall, oavsett om det är våt- eller torrjobb. Detta är viktigt, för i slutändan räknas varje andetag.

Rekommenderade arbetsmetoder för säkrare och effektiv dammkontroll

En av de bästa metoderna att kontrollera damm är att använda vatten. Använd om möjligt tillräckligt med vatten vid våtkapning/våtborrning så att dammet binds av vattnet direkt vid källan. En slamuppsamlare kan anslutas till en slamsugare för att hålla arbetsplatsen ren. Om det inte finns tillgång till vatten på arbetsplatsen bör såg-, borr- eller sliputrustningen användas tillsammans med en integrerad dammuppsamlare eller vara försett med en tätslutande dammkåpa som fångar upp dammet direkt vid källan. Den ska vara ansluten till en stoftavskiljare med tillräckligt luftflöde och kapacitet samt försedd med HEPA H13-filter.
Rengör golvet i arbetsområdet med en skrapa i stället för sopborste. Använd alltid en stoftavskiljare försedd med HEPA H13-filter vid dammsugning.
OBS! Vanliga hushållsdammsugare fångar inte upp inandningsbara dammpartiklar och får inte användas för detta ändamål.

En eller flera portabla luftrenare försedda med effektiva HEPA H13-filter är ett bra komplement och ett enkelt sätt att ytterligare sänka halten av inandningsbart damm i luften. Det ger extra skydd för alla som arbetar i närheten. För att få tillräckligt skydd mot intensiv eller långvarig dammexponering bör användaren även ha en luftrenande andningsmask.

De minsta dammpartiklarna är den största utmaningen

Dammpartiklar som svävar runt i luften på byggarbets-platser innehåller en mängd olika ämnen. En del av dem kan vara farliga eller irriterande att andas in, som t.ex. asbestfiber, kristallin kiseldioxid, mögel, sot, PCB och vissa mikrober. Damm som uppstår vid sågning, borrning eller slipning i betong, tegel och liknande byggmaterial innehåller kristallin kiseldioxid som kan vara farligt när mycket små (inandningsbara) partiklar andas in. Dessa inandningsbara damm-partiklar kan tränga djupt in i lungorna och orsaka allvarliga skador.
De inandningsbara dammpartiklarna är så små att de kan sväva runt i luften i flera timmar utan att upptäckas med blotta ögat. Därför är det viktigt att alltid använda arbetsmetoder som fångar upp dammet vid källan och förhindrar att det blir luftburet. Använd professionell dammkontrollutrustning av hög kvalitet och personlig skyddsutrustning som är tillräckligt effektiv för att fånga upp även de minsta kiselpartiklarna för att hantera damm på bästa sätt.
Med Husqvarna får du tillgång till vägledning, kunskap samt kraftfull utrustning och diamantverktyg för nästan alla arbetsuppgifter, från en och samma leverantör. Du kan välja mellan olika system som designats med dig som användare i fokus. Våra produkter hjälper dig att arbeta smartare och att slutföra alla jobb så snabbt, effektivt och lönsamt som möjligt.

Till hela vårt produktutbud finns ett helintegrerat sortiment av högeffektiv utrustning för damm- och slamhantering så att du kan uppfylla alla gällande lagar och bestämmelser utan att kompromissa med produktiviteten.
Vår kompetens inom sågning, borrning och slipning av betong, kombinerat med ledande teknik för damm- och slamhantering, ger Husqvarna en unik förmåga att förse dig med lätthanterliga lösningar som är effektiva under lång tid. Effektiv hantering av damm och slam ger bättre arbetsförhållanden.

Husqvarna T-line | 3-fas HEPA H13 stoftavskiljare

Den perfekta kombinationen för omfattande torrsugning

Husqvarna T-Line har utvecklats för storskaliga projekt med omfattande dammhantering. Maskinerna klarar av svårhanterligt material som exempelvis slipdamm och rivningsmaterial inom en mängd olika användningsområden. De kraftfulla motorerna ger ett effektivt luftflöde för alla typer av golvslipmaskiner liksom för lokala eller centrala dammsugningssystem på byggarbetsplatser.
Det robusta filtersystemet fångar upp dammet i tre separata steg, från de grövsta till de finaste dammpartiklarna. Systemet har stor avskiljningskapacitet och lång livslängd på filtret. Individuellt testade och certifierade HEPA H13-filter som krävs för inandningsbart kiseldamm monteras som standard. Påssystemet Longopac® garanterar enkelt och säkert byte av uppsamlingspåsar.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna W-line | Högpresterande slamsugare

Branschens måttstock för våtsugning

Maskinerna i Husqvarnas W-Line är byggda för de mest krävande jobb som slamsugare överhuvudtaget kan hantera. De flesta våt-/torrsugare kan endast hantera vatten, men W-Line tar även hand om vätskor som betongslam, olja och skärvätskor. Hög kvalitet, slitstyrka, effektivitet och lång livslängd har gjort W-Line till en modern klassiker.
Komponenter i rostfritt stål av hög kvalitet, trestegs filtersystem i en unik kombination, stora slamvolymer samt genomtänkta pumplösningar gör att W-Line kan transportera slam med hög kapacitet utan avbrott en hel arbetsdag. W-Line kan även hantera sporadisk uppsamling av torrt damm och kan som tillval utrustas med ett HEPA H13-filter.
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna S-line | 1-fas HEPA H13 stoftavskiljare

Oavbruten effektivitet för torrsugning

Husqvarna S-Line är professionella stoftavskiljare för användare med höga krav. Dessa kompakta och lätta maskiner är utrustade med en, två eller tre kraftfulla 1-fasmotorer med separat kylning och som klarar kontinuerlig drift under en hel arbetsdag. Det gör dem lämpliga för alla bygg-, rivnings- och renoveringsarbeten samt för elverktyg.
Rengöring av det konformade huvudfiltret med Jet Pulse ser till att dammet kontinuerligt fångas upp under hela arbetsdagen. Med Longopac® uppsamlingspåse töms maskinen snabbt och enkelt. Alla maskiner har konstruerats speciellt för HEPA H13-filter som testas och certifieras individuellt. Detta resulterar i överlägsen och säker stoftavskiljning, även när det gäller fint slip- och gipsdamm.
+
+
+
+
+
+
+
+

Husqvarna A-line | Bärbara luftrenare

Det ideala komplementet till ditt luftkvalitetssystem

Husqvarna A-Line innehåller några av marknadens mest avancerade, portabla luftrenare. De har testats och godkänts för användning som både fristående luftrenare och för evakuering och är därmed ett perfekt komplement till din damm- och slamhanteringsutrustning. De förbättrar säkerheten på arbetsplatsen och bidrar till att gällande lagkrav uppfylls. Den kompakta konstruktionen gör det enkelt att förflytta och transportera enheterna.
Tack vare det säkra filtersystemet och en konstruktion som helt anpassats till HEPA H13-filter levererar dessa maskiner överlägsen luftkvalitet, oavsett om de måste hantera betongdamm, fint slipdamm eller gipsdamm. Av hälso- och säkerhetsskäl ska antalet luftrenare beräknas så att hela luftvolymen på arbetsplatsen filtreras minst 6–10 gånger per timme.
+
+
+
+
+
+

Produkter

Stoftavskiljare

Föravskiljare

Slamsugare

Luftrenare

Övrigt

Köp/Serva
Hitta ett serviceställe nära dig
Du kan behöva acceptera att webbläsaren ska använda din aktuella plats
Hitta kontakter genom att söka ovan eller zooma in på kartan.