Husqvarna Soff-Cut®-sågar och -diamantklingor för extremt tidig sågning av betongfogar

Husqvarna Soff-Cut® är ett system som utvecklats för extremt tidig sågning av krympfogar efter gjutning av betongplattor. Det är den optimala lösningen för att minimera risken för slumpmässig sprickbildning, vilket är ett av de mest kostsamma och förargliga problemen som en betongentreprenör ställs inför. De huvudsakliga fördelarna är de höga produktionshastigheterna kombinerat med möjlighet att gjuta och såga samma dag. Och de raka och grunda snitten med skarpa kanter säkerställer ett snyggt resultat.

”Med Soff-Cut® kan du börja såga krympfogar bara en timme efter gjutning!”


Erik Edvardsson, global produktchef för Soff-Cut®

Kontrollera slumpmässig sprickbildning med ett grunt skär – bara en timme efter gjutning

Soff-Cut® Ultra Early Entry™-system för torrkapning minimerar risken för slumpmässiga sprickor i betong. Soff-Cut®-systemet är det optimala sättet att styra slumpmässig sprickbildning, genom att skära rörelsefogar som en del av gjutningsprocessen, när betongen fortfarande är färsk. Med extremt tidig sågning kan du kontrollera sprickbildning i upp till 9 tum tjocka plattor, med endast 1 tums minimidjup.

Problemet

När betong hydratiserar och börjar att sätta sig utvecklar den inre spänningar. Syftet med att kontrollera krympsprickning är att minska dessa spänningar innan de resulterar i slumpmässiga sprickor.

Lösningen

Med Husqvarnas Soff-Cut® Ultra Early Entry™-system för torrkapning går det att göra fogar i betongen när den fortfarande är färsk, dvs. cirka en eller två timmar efter gjutning. Husqvarnas Soff-Cut®-teknik bygger på användningen av en Soff-Cut®-klinga och en hasplåt. Släden omsluter klingan och trycker på betongen runt snittet så att ytan inte flisas sönder. Soff-Cut® gör det möjligt att såga i färsk betong under sättningsprocessen och ger en mycket effektiv kontroll av krympsprickning

En närmare titt på mjukbetongsågning

1. Det här systemet fokuserar på att såga med Ultra Early Entry™ när betongen är färsk. Endast med Soff-Cut®-systemet kan entreprenören placera rörelsefogar när betongen behöver avlastning som mest, under de två första timmarna efter gjutningen och innan betongen satt sig, vilket är när betongen är färsk.

2. När betongen är gjuten och börjar sätta sig börjar den att hydratisera och inre spänning byggs då upp som kan få betongen att spricka.

3. Den färska betongen är rätt tid att såga betongen innan den hinner söka avlastning på egen hand i form av slumpmässiga sprickor mellan den första och den slutliga sättningen. Allt handlar om tidpunkten för sågningen.
4. För att optimera sågning i färsk betong är Soff-Cut®-sågar utrustade med ett klingblock, en hasplåt mot upprivning och en Soff-Cut®-diamantklinga. Den här kombinationen särskiljer Ultra Early Entry™-systemet från andra mjukbetongssågar. Hasplåten fästs lätt på två fjäderbelastade kolvar nederst på klingblocket.

5. Klingblockets unika konstruktion anbringar ett tryck på betongytan medan klingan skär. Som med alla sågar kommer kapdjupet att variera när diamantklingan skär i sammansättningen. Men till skillnad från andra sågar gör klingblockets kolvar så att hasplåten alltid bibehåller rätt tryck på betongen, vilket garanterar ett kvalitetssnitt.

6. Slumpmässig sprickbildning undviks genom användning av systemet. Spänningar avlastas varje gång nedanför sågningen, exakt där entreprenören vill. Sågning i färsk betong möjliggör ett ytligare snitt, som ger en högre kraftöverföring genom friktion för en starkare platta, och minimerar mängden fogtätning som kan behövas.

navigationProducts

Produkter

Självdriven

Tryck

navigationTools

Soff-Cut XL-klingor ger effektiv och stabil kapning

Vi har ett stort utbud av specialutformade Soff-Cut®-diamantklingor för mjukbetongssågning. Klingorna ger mycket effektiv, stabil och behändig sågning i betong av trappsten, hornsten, kvarts och kalksten. En hasplåt levereras med varje klinga. Det gör att man kan såga samma dag utan att ytan flisas sönder.

Gold

Husqvarnas diamantverktyg som utvecklats för intensiv professionell användning inom specialtillämpningar. Ger maximal skärhastighet och slitstyrka vid tung kapning. Alla Soff-Cut® XL-klingor tillhör denna kvalitetsklass.

0 % stilleståndstid, 100 % nöjdhet – det är vårt mål

Hög produktionshastighet handlar inte enbart om maskinens prestanda eller vilken metod man väljer för att såga i mjukbetong. Det handlar också om driftstid. Och nyckeln till maximal driftstid är snabb, kunnig och kundorienterad support. Det är därför Husqvarna erbjuder ett globalt servicenätverk med en stark lokal närvaro.

Vid våra kund- och servicecenter möter du skicklig personal. Och när du behöver ett diamantverktyg, ny utrustning, teknisk service eller support är Husqvarnas service bara ett telefonsamtal bort.

”Vi använder Husqvarnas utrustning på grund av supporten”


Joe Johnson, Texas Cutting & Coring, Austin

navigationAccessories

Du vill ha utrustning som gör ditt arbete enklare. Den ska vara lätt att lasta i och ur, klara tuffa förutsättningar, vara lätt att installera, och såklart vara smidig och effektiv att använda. Diamantverktyg och utrustning bör anpassas till varandra och hjälpa dig att få jobbet gjort snabbt, effektivt och lönsamt.
När vi på Husqvarna utvecklar våra produkter fokuserar vi inte bara på råstyrka. Vi ser användare, maskin och diamantverktyg som en helhet och strävar efter att upprätta en optimal balans mellan effekt och användarvänlighet. Minimering av ställtiden innebär alltid en maximering av den produktiva tiden.

navigationWheretobuy

Köp/Serva
Hitta ett serviceställe nära dig
Du kan behöva acceptera att webbläsaren ska använda din aktuella plats
Hitta kontakter genom att söka ovan eller zooma in på kartan.