UpCare-serviceavtal

Underhåll och reparationer är en naturlig del av all verksamhet, men det kan ta lång tid att schemalägga och hålla reda på servicetiderna. Det leder ofta till oönskade kostnader och oplanerade driftstopp. Varför inte låta Husqvarna ta hand om all planerad service? Genom att göra det skyddar du verksamheten och maskintillgängligheten så att du kan fokusera på det du är bra på: att få jobbet gjort på rätt sätt. 
Upcare connect (black)

Husqvarna UpCare är ett serviceavtal som hjälper dig att hålla verksamheten på rätt spår. Genom att låta Husqvarna hålla reda på dina serviceintervall med hjälp av proaktivt underhåll minimerar du mängden driftstörningar.

Genom att övervaka din utrustning med hjälp av innovativ teknik kan Husqvarna hjälpa dig schemalägga underhåll på ett optimalt sätt för varje maskin. Det eliminerar risken för onödig service och gör det enklare att planera projekt och beställa reservdelar, och minimerar kostnaderna.

I serviceavtalet ingår naturligtvis även oväntade fel. Om en maskin som omfattas av ett UpCare-avtal gå sönder reparerar vi den utan kostnad, inklusive reservdelar och arbete, inom fem arbetsdagar från det att vi tagit emot den. Om din maskin inte är redo inom fem dagar erbjuder vi en ersättningsenhet under tiden, utan kostnad.

UpCare är ett serviceavtal med fast pris som ger dig säkerhet och sinnesro så att du kan planera ditt arbete på ett mer långsiktigt sätt, med mindre administration.