Trillingscalculator

Om een blootstellingswaarde A(8) te berekenen, begint u met het selecteren van een categorie en daarna een model. Vervolgens wordt de calculator weergegeven. Voer de geschatte dagelijkse werktijden voor het opgegeven model in de witte velden in en klik dan op “Berekenen”. In de kolom "gedeeltelijke dagelijkse blootstelling" wordt voor elk gereedschap de uitkomst weergegeven. Als u meerdere gereedschappen gebruikt, geeft de calculator de cumulatieve dagelijkse blootstelling aan trillingen van de gereedschappen gedurende de volledige werkdag weer in de cel onder de kolom "gedeeltelijke dagelijkse blootstelling". N.B.: dagelijkse werktijd omvat zowel de tijd waarin de gebruiker aan trillingen wordt blootgesteld als de tijd zonder blootstelling aan trillingen. (Onderbrekingen, onderhoud, bijtanken, enz.).

Totale dagelijkse blootstelling aan trillingen m/s² A(8)
0.0
A(8) < 2.5 m/s².
Dagelijkse blootstelling aan trillingen onder het actieniveau. Geen noodzaak voor verdere maatregelen om de blootstelling te beperken.
A(8) = 2.5 - 5.0 m/s²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen boven het actieniveau. Verhoogd risico op het ontwikkelen van trillingsgerelateerde aandoeningen voor de gebruiker. Zie de aanbevelingen van Husqvarna en richtlijn 2002/44/EG voor adviezen voor het beperken van de risico's van blootstelling aan trillingen.
A(8) > 5.0 m/s²
Dagelijkse blootstelling aan trillingen overschrijdt de grenswaarde. Beperk de dagelijkse werktijd en/of gebruik een machine met een lager equivalent trillingsniveau.